thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
Dodane: 15 grudzień 2011 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Salmag

Salmag® to doskonały uniwersalny nawóz. Może być stosowany na gruntach ornych, sadach, pastwiskach, w ogrodnictwie oraz innych użytkach rolnych pod wszystkie rośliny wymagające nawożenia azotem zarówno przedsiewnie jak i pogłównie. Konstrukcja granulek nadaje im wysoką odporność mechaniczną i twardość. Zabezpiecza przed zbrylaniem, kruszeniem, ścieraniem i rozpadem w trakcie transportu, magazynowania i wysiewu. Jednorodność granulek powoduje równomierny wysiew na powierzchni pola, dając zwyżki plonów o kilka procent. Budowa chemiczna granulek zabezpiecza przed stratami azotu w glebie, powoduje równomierny rozpad granulki i efektywniejsze przenikanie azotu do systemu korzeniowego roślin. Wapń i magnez stanowią dodatkowe składniki odżywcze, które polepszają wykorzystanie azotu w glebie i regulują jej odczyn, eliminując zakwaszanie. Wszystkie składniki nawozu są w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny. Salmag® nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi. W obrocie międzynarodowym jego odpowiednik znany jest jako CAN.


Salmag® ma postać luźnych granul o barwie beżowej do brązowej w zależności od barwy wypełniacza.


Badania przeprowadzone przez jednego z czołowych europejskich producentów rozsiewaczy, firmę Bogballe dowiodły, iż Salmag® może być z powodzeniem aplikowana na odległość nawet 40m, co czyni go produktem ekskluzywnym na skalę europejską.