Canwil S z siarką

Canwil S z siarką

Oferent

Oferent: ANWIL S.A.

Toruńska 222 , 87-805 Włocławek
woj. Kujawsko-Pomorskie

Kontakt: 54 236-30-91

Produkt

Data dodania: 2020-09-15 12:33:14

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-15 12:32:26

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

CANWIL S z siarką jest to nawóz gwarantujący wysoki, doskonałej jakości plon. Ten rodzaj nawozu jest mieszaniną azotanu amonu z drobno zmielonym wypełniaczem anhydrytowym z dodatkiem substancji antyzbrylających, które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepieniem w okresie przechowywania. Jest to nawóz obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i niezakwaszający gleby. Produkt jest mechanicznie granulowany, a jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew.

CANWIL S jest uniwersalnym nawozem azotowym. Może być stosowany w uprawie wszystkich roślin uprawnych (szczególnie rzepaku, kapusty, cebuli), na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie na glebach kwaśnych. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie. W przypadku stosowania pogłównego wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą w celu ograniczenia strat azotu. Siarka zawarta w CANWILU S zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz ma korzystny wpływ na zawartość i jakość białka w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.

Parametry fizyko-chemiczne. Zawartość azotu jako suma azotu amonowego i azotanowego: 27,0 +/-0,8%. Zawartość siarki w przeliczeniu na S: 4,8 +/-0,36%.  Zawartość wody, nie więcej niż: 0,8%. Zawartość wapnia (w postaci siarczanu wapnia) w przeliczeniu na CaO: ok. 7,5%, Dostępny luzem lub w workach 50 i 500 kg. Przechowywanie: • nie należy przechowywać go pod wiatami i na składowiskach (ze względu na małą odporność nawozu na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych i zmiany temperatury), • nawóz przechowywany luzem należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci z otoczenia (np. za pomocą folii polietylenowej).   Transport nawozu CANWIL S nie podlega szczególnie zaostrzonym przepisom transportu (zawartość azotu poniżej 28%).