Dodane: 15 wrzesień 2020 Aktualizowano 15 wrzesień 2020

Saletra amonowa

To najbardziej uniwersalny nawóz azotowy – pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach. Rozpuszczalna w wodzie saletra działa szybko, dostarczając roślinom azot i magnez. Azot występuje w dwóch formach: szybko działającej (azotanowej) oraz uwalnianej w dłuższym okresie po wysiewie (amonowej). Taki układ zapewnia maksymalne zaopatrzenie roślin w azot, niezależnie od warunków glebowych i technologii upraw. Wzbogacenie saletry magnezem – pierwiastkiem niezbędnym do wzrostu i rozwoju roślin – sprzyja budowie tkanek i przemianie materii. Aby zapewnić optymalną skuteczność na glebach alkalicznych i świeżo wapnowanych, saletrę amonową zaleca się wymieszać z glebą. Zalety saletry amonowej: • wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu (wypełnienie ziarna, przedłużenie okresu wegetacji, wzrost masy nadziemnej części rośliny), • zwiększa zawartość i jakość aminokwasów oraz białek w roślinie, a także polepsza wartość technologiczną plonów.    Parametry: • substancja higroskopijna, łatwo rozpuszczalna w wodzie, • związek podtrzymujący palenie, ulega rozkładowi w temperaturach powyżej 180°C, • postać: białe lub kremowe granulki o wymiarach 1-3,15 mm (w min. 96% zawartości), • zawartość azotu całkowitego: 34,0 +/-0,6%, • dostępne opakowania: 25 kg, 50 kg oraz 500 kg.   Dodatkowe atuty: • zawartość magnezu w każdej granulce, • bardzo niska zawartość wody, • odporność na zbrylanie, • doskonała jednorodna granulacja pozwalająca na równomierny wysiew.   Przechowywanie: • czyste i suche budynki magazynowe, zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci, • zabezpieczenie przed działaniem wody i opadów atmosferycznych, mechanicznym uszkodzeniem opakowania oraz nagrzaniem powyżej 30°C, • zakaz palenia tytoniu oraz używania światła z otwartym płomieniem, • dobrze zabezpieczone przewody elektryczne, • należy unikać sąsiedztwa jakichkolwiek materiałów palnych lub mogących reagować z saletrą (np.: środki ochrony roślin, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel, drewno, trociny, słoma, materiały pędne, oleje i smary), • maksymalnie 300 ton saletry w jednym pomieszczeniu, • worki do 50 kg składowane na niepalnym podłożu w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od źródeł ciepła i 0,2 m od ścian magazynu, • worki do 500 kg przechowane maksymalnie w dwóch warstwach. • worki do 25 kg składowane na niepalnym podłożu w stosach złożonych najwyżej z 16 warstw, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od źródeł ciepła i 0,2 m od ścian magazynu,