thumbnail
thumbnail
Dodane: 15 styczeń 2014 Aktualizowano 10 sierpień 2022

U 5 - zwalcza ptaszyńca kurzego - 2,5 KG

Rewelacyjjny preparat, EKOLOGICZNY,  zawiera ziemię okrzemkową, która uszkadza zewnętrzne  warstwy pasożytów,  zmniejszając możliwość wchłaniania wody co  powoduje wysychanie i masowe wymieranie populacji Ptaszy ńca Kurzego.    Środek w postaci proszku, szkodliwy dla dróg oddechowych.
  Sposób użycia: Produkt stosujemy za pomocą odpowiedniego urządzenia (np.: SR    450 uniwersalny opryskiwacz spalinowy, STIHL)  - rozpylamy. Najlepsze   wyniki otrzymamy stosując U5 w godzinach wieczornych. Podczas aplikacji bezwzględnie stosujemy ochronę dróg oddechowych.  Ilość środka obliczamy według wzoru: 2g proszku x ilość kur niosek   (np: 10 tys. kur – 20kg, 2,5kg – 1250 kur)
  Środki ostrożności: - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. - Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz. - Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. - Podczas aplikacji nosić P3-filtr z maską, kask lub czapkę. - Nosić odpowiednie rękawice i okulary ochronne. - Jeśli czujesz się niezdrowo, skonsultować się z lekarzem i pokazać etykietę jeśli to możliwe.