FOR BUG - aerozol, pianka

Oferent

Oferent: P.H.U. Prof-Pest DDD, Wojciech Sędzielowski

Szpitalna 1, 32-500 Chrzanów
woj. Małopolskie

Godziny otwarcia: Poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00

Kontakt: 32 623 60 35

Produkt

Data dodania: 2014-02-14 13:05:40

Ostatnia aktualizacja: 2016-02-03 10:04:12

Cena netto: 32

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

FOR-BUG tworzy barierę odstraszającą dla owadów i stawonogów takich jak :pluskwy, mrówki, pchły, karaluchy, rybiki. Preparat zawiera ziemię okrzemkową, która uszkadza zewnętrzne warstwy insektów, zmniejszając możliwość wchłaniania wody co powoduje ich natychmiastowe wysychanie i masowe wymieranie populacji. Pianka jest "nie do przejścia" dla owadów pełzających co uniemożliwia ich rozwój i rozmnażanie.

SPOSÓB UŻYCIA Dobrze wstrząsnąć aerozol przed użyciem. Owady i inne stawonogi poruszając się w obrębie działania tego środka (pianki) są skazane na uszkodzenia zewnętrzne przez co szkodnik nie może już się rozwijać i ginie z odwodnienia. Należy zastosować ponownie FOR-BUG po wytarciu lub umyciu powierzchni na której został on zastosowany. Należy ponowić zastosowanie środka, jeśli pojawią się młode owady, które rozwinęły się z larw, tak aby przerwać cykl rozwoju owadów.

- Zastosowanie fizyczne i odstraszające na owady i stawonogi. - Insekty nie mogą się już rozwijać - Szybkie działanie w kilka godzin - Okres działania preparatu : wiele tygodni

Wskazówki: Spryskać małą warstwą tam gdzie szkodniki (mrówki, pluskwy, stawonogi ) chowają się na przykład pod kuchenkami, zlewami, drzwiami, pomieszczeniami dla zwierząt domowych, etc. Nie należy stosować w miejscach publicznych .Należy pozostawić i opuścić miejsce po zastosowaniu przez 2 h. Dawka: 500 ml / 60 metrów bieżących Specjalna dysza znajduje zastosowanie w miejscach takich jak szpary i pęknięcia. Może być używany wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Powtórzyć zastosowanie kiedy jest to konieczne po odczekaniu minimum 7 dni. Produkt dla profesjonalistów Skład: Aerozol na bazie amorficznego dwutlenku krzemu o wielkości kilku mikronów Środki ostrożności: -nie wdychać mgły -umyj ręce po użyciu aerozolu -jeśli zachodzi ryzyko kontaktu z preparatem ( np.: prace na wysokości) użyj rękawic i okularów ochronnych -opakowanie : niebezpieczny odpad przemysłowy

Pierwsza Pomoc: W razie dostania się do dróg oddechowych- wyprowadzić na świeże powietrze. W razie złego samopoczucia lub innych objawów chorobowych- skonsultować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą- przemyć wodą. Jeśli ubrudzimy odzież preparatem, należy ją zmienić i wyprać.

UNIKAĆ KONTAKTU Z OCZAMI. W razie kontaktu z oczami- przepłukać wodą, przy szkłach kontaktowych- ściągnąć szkła i przemyć oczy wodą. W razie podrażnienia skontaktować się z lekarzem. F +: Produkt skrajnie łatwopalny R12: Produkt skrajnie łatwopalny S2: Chronić przed dziećmi. S9: Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowane. S16 Przechowywać z dala od ognia lub źródłami zapłonu - nie palić. S45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarzem (jeśli możliwe pokaż etykietę). Pojemnik pod ciśnieniem. Zabezpiecz przed promieni słonecznych i nie wystawiaj na temperaturę powyżej 50 ° C Nie przekłuwać, nie palić nawet po zużyciu. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub innych urządzeń żarowych.