thumbnail
Dodane: 20 kwieceiń 2017 Aktualizowano 10 sierpień 2022

SPP14

Ciągnik z naczepą wywrotkową jest przeznaczony do transportowania produktów rolniczych i innych ładunków sypkich.   Jakość produkcji naczep, zapewnia producenta system zarządzania według ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008. Wypróbowane w Laboratorium badania maszyn państwowych i odpowiadają wymaganiom standardowym regulaminu technicznego „Ochrona maszyn“ LST EN 1853:2000 +A1:2010

KONSTRUKCJA NACZEPY

Naczepa składa się z pojazdu i nadwozia. Pojazd składa się z wózka z przednią osią i na łożysku pobocznym wózka przymocowana rama z osią tylną. Wózek przez resor paraboliczny złączony z osią przednią, do go przymocowany hak holowniczy z wpawaną pętlą przymocowania. Rama za pomocą resoru parabolicznego złączona z osią tylną, pod nią wiesza się kasetę dla koła zapasowego, na ramie w węźle zawiasowym zamontowany hydro cylinder teleskopowy dla wyładunku z nadwozia. Do tylnej ramy poprzecznej przymocowane kolanko łączenia automatycznego dla przyłączenia drugiej naczepy, niżej poprzecznej przymocowane zabezpieczenie dla wejścia pod środek transportowy, zastępujące zderzak tylni. W niej zamontowane światła tylne, światło oświetlające państwowy numer tablicy rejestracyjnej, oraz po bokach przykręcone boczne światła gabarytowe, po bokach ramy przymocowane błotniki kół tylnych.
Nadwozie składa się z spawanej platformy, do której przykręcone cztery kątowe opory pionowe w kątach i dwie średnie opory pionowe, oraz burty zdejmowane, górne i tylne. Wszystkie burty nadwozia produkowane z arkuszu stali profilowanej. Burty dolne wstawione do zamknięć górnych, mogą być otwierane dwojako: otwierane „z dołu do góry“, przed tym otwierając zamknięcia dolne, skręcając odpowiednio uchwytem w dół; albo otwierane „górę opuszczając w dół “,otwierając zamknięcia górne. Burty górne przymocowane do zamknięć górnych, otwierane „z dołu do góry “, przed tym odpinając zamknięcia dolne. W tylnej burcie zamontowane jest zawór wyładunku ziarna, na jego miejscu może być później zamontowany ślimak ziarnowy. Do ramy tylnej naczepy przykręcone tylne urządzenie do ciągnięcia, przeznaczone do przyłączenia naczepy. Burta przednia wyposażona: w miejsce, przeznaczone dla operatora, kiedy jest potrzebne zakryć naczepę plandeką, i w drabinę, dla wejścia na nadwozie.
Nadwozie przymocowane na ramę czteroma oparciami, oparcia tylne - obrócone według formy szklanej, z umocnieniem na dole, oparcia przednie – „palec w pułapce“, fiksowane z umocnieniem górnym. Pod czas rozładunku nadwozia wyciągnięte zostają umocnienia przeciwnych stron.   Poruszać się przyczepą wyciągając umocnienia KATEGORYCZNIE ZABRONIONO.   W podstawowej (pierwszej) naczepie w przedzie wózka zamontowany kran albo w naczepie drugiej dla sterowania rozładunku. Największy kąt rozładunku nadwozia kierowany jest automatycznie, nawozie podnoszone za pomocą hydro cylindra teleskopowego i osiągając określony kąt rozładunku [3] stop-kran zatrzymuje się dostarczanie smaru do hydro cylindra. Na ramie zamontowane oparcie odgięte, które wspomaga nadwoziu przy wykonywaniu prac remontowych bądź usługowych.   Konstrukcja oś, ich przymocowywanie do wózka i ramy, konstrukcja hydraulicznych cylindrów oraz plandeki ukazana w katalogu części zapasowych.

Na ramie naczepy zamontowany system hydrauliczny:
• dla rozładunku nadwozia pierwszej naczepy;
• dla kierowania systemy hydraulicznej drugiej naczepy;
• również system (rodzaj systemy hamulcowej wybiera zleceniodawca) kierowania hamulców hydraulicznych albo pneumatycznych (jednorurowy albo dwururowy).

Wyłącznie ten sposób dozwolony dla rozładunku nadwozi, podnosząc nadwozie,
Dany wariant przewidziany dla rozładunku ciężkiego i nie sypkiego ładunku, korzystając z mechanizmów podnoszenia
[3] Nadwozia kąt wyładunku uregulowany w spółce-produkowanej i nie może przekraczać 45 stopni

DANE TECHNICZNE

SPP14

Największa dopuszczalna masa ładunku, kg

14000

Objętość nadwozia, m³

18

Szerokość wewnętrzna nadwozia, mm

2400

Długość wewnętrzna nadwozia, mm

5150

Wysokość dolnych burt, mm

800

Wysokość górnych burt, mm

600

Wysokość dna nadwozia od ziemi, mm

1340

Największa wysokość burty przedniej pod kątem rozładunku nadwozia 45°, mm

5965

Opony

385/65-22,5

Indeksy obciążenia opon i prędkości

160 F

Największa prędkość poruszania się, km/h

50

Rekomendowana moc traktora nie mniejsza, AJ

140

Największe wymiary gabarytowe, mm  
- długość

6900

- szerokość

2550

- wysokość

3100

Masa, kg

4700