SILOS DO ZIARNA Z LEJEM typ KONSIL60

Oferent

Oferent: BIN Sp. z o.o.

Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
woj. Kujawsko-Pomorskie

Kontakt: 54 282 88 55

Produkt

Data dodania: 2013-07-15 10:20:34

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 08:51:31

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis
SILOS DO ZIARNA Z LEJEM typ KONSIL60

Model:  K60/3, K60/4, K60/5, K60/6
 
Dane techniczne i opis konstrukcji silosu typu KONSIL60:
LP PARAMETR MODEL K60/3 MODEL K60/4 MODEL K60/5 MODEL K60/6
1 Powierzchnia zabudowy silosu 15,6 m2 15,6 m2 15,6 m2 15,6 m2
2 Powierzchnia użytkowa silosu 15,6 m2 15,6 m2 15,6 m2 15,6 m2
3 Kubatura całkowita silosu 63,5 m3 78,4 m3 93,2 m3 108 m3
4 Kubatura użytkowa silosu 63,5 m3 78,4 m3 93,2 m3 108 m3
5 Ładowność silosu [1] 47,6 ton 58,8 ton 69,9 ton 81 ton
6 Średnica silosu 4,46 m 4,46 m 4,46 m 4,46 m
7 Wysokość całkowita 7,14 m 8,09 m 9,04 m 10,0 m
8 Wysokość płaszcza silosu 2,90 m 3,85 m 4,80 m 5,75 m
9 Ilość słupów 8 szt 8 szt 8 szt 8 szt
10 Masa silosu 2665 kg 2785 kg 2905 kg 3025 kg
 


SILOS ZAPROJEKTOWANY Z ZASTOSOWANIEM BUDOWLANYCH NORM EUROPEJSKICH EUROCODE

Silosy typu KONSIL60 są zbiornikami walcowymi ze stożkowym lejem i ze stożkowym dachem oraz z konstrukcją podporową. Silos jest wiązany z płytą fundamentową przy montażu , który wykonuje autoryzowana firma monterska, za pomocą kołków rozporowych.

Płaszcz silosu to ściany boczne w kształcie cylindra wykonane z blachy ocynkowanej hutniczo w gatunku S220GD+Z. Płaszcz składa się z pasów blachy (carg) o wysokości czynnej 0,95m. Każda carga składa się z arkuszy o długości 2,9m połączonych ze sobą za pomocą śrub stalowych z powłoką antykorozyjną. Arkusze płaszcza są montowane na zakładkę, a w miejscu ich pionowego łączenia stosuje się dodatkowe uszczelki. Najniższa carga jest wykonana z blachy o grubości 1,5mm, a pozostałe z blachy o grubości 1mm. Na zewnątrz płaszcza zastosowano pierścienie wzmacniające o przekroju trójkątnym odpowiedzialne za cylindryczny kształt płaszcza.

Dach silosu ma kształt stożka o nachyleniu 30°. Na szczycie dachu znajduje się wieniec z otworem zasypowym o średnicy f200. Dach składa się z 14 segmentów. W miejscach łączenia segmenty mają trapezowe przetłoczenia, co powoduje wzmocnienie dachu i zapewnia szczelność konstrukcji. Poszczególne elementy składowe dachu są łączone ze sobą za pomocą śrub stalowych z powłoką antykorozyjną. Dolna krawędź dachu jest połączona z płaszczem łącznikami dachowymi na całym obwodzie. Na jednym z segmentów dachu jest umieszczony otwór inspekcyjny o średnicyf600 z pokrywą i kratą zabezpieczającą.

Lej ma kształt stożka o nachyleniu 45°. Górna część leja jest wykonana z blachy S220GD+Z o grubości 2mm. Dolna część leja jest wykonana z blachy S350GD+Z o grubości 2,5mm. Na dole leja znajduje się króciec rozładowczy z przymocowaną zasuwą.

Konstrukcja podporowa silosu to osiem słupów wykonanych z rury kwadratowej ze stali S355 o boku 100mm i grubości ścianki 5mm. Sąsiednie słupy są połączone ze sobą stężeniami wykonanymi z pręta f16 wstępnie napiętymi siłą 4kN. Pierścień podporowy jest wykonany z ceownika CE160 ze stali S355. Elementy konstrukcji podporowej są cynkowane ogniowo.


Standardowe i opcjonalne wyposażenie silosów
  K60/3 K60/4 K60/5 K60/6
drabina zewnętrzna S S S S
właz serwisowy dolny S S S S
górny otwór inspekcyjny S S S S
centralny wlot załadunkowy S S S S
króciec do rozładunku awaryjnego S S S S
zasuwa S S S S
wielopunktowa sonda do pomiaru temperatury O
TEMP_S_4
O
TEMP_S_6
O
TEMP_S_6
O
TEMP_S_8
rura załadowcza Ø180 O O O O

Drabina zewnętrzna z blachy ocynkowanej hutniczo, zapewnia dostęp do górnego otworu inspekcyjnego. Jest to drabina pionowa ze stałą klatką bezpieczeństwa wyposażona w drzwi zabezpieczające przed przypadkowym wejściem na drabinę osób nieupoważnionych.

Właz serwisowy dolny jest zamontowany w dolnej części płaszcza. Służy do wykonywania czynności serwisowych i remontowych przez producenta silosu lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Górny otwór inspekcyjny z podestem i osłoną bezpieczeństwa umożliwia kontrolę wnętrza silosu poprzez dach. Posiada uchylną pokrywę zabezpieczającą przed opadami atmosferycznymi.

Centralny wlot załadunkowy jest zamontowany na szczycie dachu silosu i może być wykorzystany do załadunku silosu.

Króciec do rozładunku awaryjnego umożliwia rozładunek silosu w przypadku zapchania króćca na dole leja lub awarii przenośnika odbierającego ziarno. Nie służy do rozładunku silosu w normalnym trybie!

Silos jest przystosowany do zainstalowania wielopunktowej sondy do pomiaru temperatury z czytnikiem produkcji BIN sp. z o.o. Sonda mierzy temperaturę ziarna w silosie na różnych głębokościach (co 1 metr). Do odczytu temperatury niezbędny jest czytnik.  
[1] obliczona dla kubatury użytkowej silosu zakładając zapełnienie silosu równe kubaturze całkowitej (w rzeczywistości może być mniejsze) i dla materiału o gęstości 750kg/m3