| Autor: redakcja1

41 mikrobiogazowni rolniczych w Polsce

Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na koniec 2022 r. działało w Polsce 41 mikrobiogazowni rolniczych, które miały łączną zainstalowaną moc elektryczną wynoszącą 1,4 MW. Instalacje te produkowały energię elektryczną na własne potrzeby, a nadwyżkę wprowadzały do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej. W ubiegłym roku sprzedano do sieci ok. 2 GWh energii elektrycznej.

41 mikrobiogazowni rolniczych w Polsce
Mikrobiogazownia rolnicza to instalacja o:
  • łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, albo
  • rocznej wydajności biogazu rolniczego do 200 tys. m3, przyłączona do sieci dystrybucyjnej operatora systemu gazowego.
Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, Dyrektor Generalny KOWR jest uprawniony do przyjmowania od operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych albo operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych sprawozdań półrocznych zawierających:
  • informacje dotyczące odpowiednio ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej operatora albo ilości biogazu rolniczego wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej gazowej,
  • wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji albo wytwórców biogazu rolniczego ich lokalizacji, rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej albo rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii.
Mikrobiogazownia rolnicza – sposób na samowystarczalność energetyczną

Notowany w ostatnim czasie wzrost cen energii znacząco wpływa na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Dla hodowców bydła i trzody chlewnej doskonałym rozwiązaniem mogą być mikrobiogazownie rolnicze, które z odchodów zwierzęcych wytwarzają energię elektryczną i ciepło.

Film dotyczący mikrobiogazowni rolniczej można zobaczyć na stronie internetowej KOWR pod adresem: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/dzialania-informacyjno-promocyjne/filmy-edukacyjne-promujace-biogazownie-rolnicze.

Szkolenia z mikrobiogazowni rolniczych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował w 2022 r. dla zainteresowanych rolników z woj. mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego warsztaty z zagospodarowania odchodów zwierzęcych (gnojowicy świńskiej i bydlęcej) poprzez ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i ciepła w mikrobiogazowni rolniczej.

Warsztaty odbyły się w Nowej Wsi w gminie Rydzyna (woj. wielkopolskie), w Kamieńcu Ząbkowickim (woj. dolnośląskie) oraz w Chamsku w gminie Żuromin (woj. mazowieckie), a uczestnicy mieli okazję zobaczyć działające w pobliżu mikrobiogazownie rolnicze.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskali informacje na temat: rodzajów mikrobiogazowni rolniczych, doboru instalacji do ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym, aspektów prawnych i procedur administracyjnych niezbędnych do uruchomienia mikrobiogazowni, warunków uzyskania wsparcia w ramach systemu FIT, kosztów i okresu zwrotu inwestycji, potencjalnych źródeł finansowania oraz praktycznych aspektów działania instalacji. Łącznie wzięło udział około 90 osób.

Plany na 2023 r.

W 2023 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa planuje kontynuację szkoleń dla zainteresowanych rolników z zagospodarowania odchodów zwierzęcych (gnojowicy świńskiej i bydlęcej) poprzez ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i ciepła w mikrobiogazowni rolniczej. Zaplanowano osiem warsztatów w całej Polsce. Szczegółowe informacje na ten temat wraz z zaproszeniami ukażą się wkrótce na stronie internetowej KOWR.


Tagi:
źródło: