Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

ANR na Mazurskim Agro Show

W weekend 13-14 lutego br. w Ostródzie podczas Mazurskiego Agro Show swoją ofertę gruntów rolnych, terenów inwestycyjnych i rekreacyjnych zaprezentowała Agencja Nieruchomości Rolnych, którą reprezentował Prezes ANR dr Waldemar Humięcki.

ANR na Mazurskim Agro Show

ANR na Mazurskim Agro Show

Podczas ostródzkich targów ok. 150 wystawców zaprezentowało swoją bogatą ofertę skierowaną do rolników. Targi podzielone zostały na 3 hale tematyczne: instytucji i firm branżowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz zwierząt gospodarskich. Na wspólnym stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz agencji rolnych i KRUS ich pracownicy udzielali zwiedzającym fachowych i szczegółowych informacji z zakresu nowej polityki rolnej. Na wiele pytań odpowiadał także sam Prezes ANR, który informował zainteresowanych rolników o zmianach w sposobie gospodarowania gruntami rolnymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Potwierdził, że obecnie podstawową formą zagospodarowania nierozdysponowanych gruntów rolnych będą przetargi ograniczone na dzierżawę dla osób zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne oraz że umowy dzierżawy będzie można zawierać nawet na 10 lat.

Oddział Terenowy ANR w Olsztynie prezentował szeroką ofertę gruntów z regionu Warmii i Mazur. Można w niej było znaleźć m.in. grunty rolne i tereny przeznaczone na działalność inwestycyjną – pod rozwój budownictwa mieszkaniowego i przetwórstwa rolno-spożywczego, oraz atrakcyjne działki rekreacyjne, często położone na obszarach zalesionych i nad jeziorami.

W sobotnie popołudnie odbyło się także spotkanie rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem i Sekretarzem Stanu Zbigniewem Babalskim. Moderatorem spotkania był prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Jan Heichel. Wiele pytań do kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa dotyczyło zmian w ustawach regulujących pracę ANR – o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wystawie Mazurskie Agro Show, zorganizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą  Maszyn i Urządzeń Rolniczych, towarzyszyła Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych zorganizowana przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą.


Tagi:
źródło: