ARiMR jest doskonale przygotowana do realizacji dopłat bezpośrednich za 2010 r.

Od 1 grudnia br. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ARiMR rozpocznie wypłatę dopłat bezpośrednich za 2010 r.

 

Realizacja tych płatności jest największą w całej Unii Europejskiej operacją przeprowadzaną co roku przez Agencję, dotyczy bowiem około 1,375 miliona rolników. Tyle wniosków wpłynęło wiosną tego roku do biur powiatowych ARiMR. Z tej liczby już ponad 850 tysięcy rolników, czyli blisko dwie trzecie, otrzymało już decyzję o przyznaniu takich dopłat, co świadczy o znakomitym przygotowaniu Agencji do realizacji tych płatności. W ciągu dwóch pierwszych dni Agencja planuje przekazanie na konta bankowe rolników około 2 miliardów złotych. W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie zostaną przekazane rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte w tym roku klęską powodzi.

 

Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2010 r. wynosi prawie 13 miliardów złotych. Została ona obliczona na podstawie opublikowanego przez Europejski Bank Centralny 30 września br. oficjalnego kursu wymiany wynoszącego 3,9847 złote za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach, których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest nieco mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,2 zł za euro. Suma tegorocznych wypłat dopłat bezpośrednich będzie jednak wyższa niż ubiegłorocznych bo zgodnie z porozumieniem akcesyjnym wzrośnie ona o 10% i po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągną poziom 100% wysokości dopłat obowiązujących w państwach tzw. starej 15 UE.

 

Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich w roku 2010

 

Rodzaj płatności

Stawka płatności

Jednolita płatność obszarowa (JPO)

562,09 zł/ha

Uzupełniająca krajowa płatność bezpośrednia do powierzchni upraw podstawowych (UPO)

327,28 zł/ha

Płatność do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce)

439,03 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok (chmiel historyczny)

1420,07 zł/ha

Płatność cukrowa

50,42 zł/tonę

Przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich

1593,87 zł/ha

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych

207,28 zł/ha

Oddzielna płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

157,16 zł/tonę

Płatność do krów

346,43 zł/szt.

Płatność do owiec

105,91 zł/szt.

 

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!