Informacja dla rolników, którzy podlegają dywersyfikacji upraw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz. U. poz. 340, z późn. zm.), przesunięciu ulega rozpoczęcie okresu obliczania udziału różnych upraw z dnia 15 maja na 1 czerwca, a zakończenia z dnia 15 lipca na 31 lipca.

Informacja dla rolników, którzy podlegają dywersyfikacji upraw
ARiMR zwraca uwagę, że wskazywany w legislacji okres obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw, nie oznacza dla rolników obowiązku utrzymania upraw na polu w tym okresie oraz nie rodzi dla rolników żadnych dodatkowych obciążeń, gdyż nie ingeruje w proces produkcji rolnej.
 
Obowiązek stosowania dywersyfikacji upraw dotyczy rolników posiadających co najmniej 10 ha gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych nie deklarowanych do jednolitej płatności obszarowej.
 
Praktyka dywersyfikacji upraw polega na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych w gospodarstwie rolnym w danym roku.
 
W przypadku, gdy grunty orne zajmują:
  • od 10 do 30 ha gruntów ornych - wymagane są minimum 2 różne uprawy na gruntach ornych, w tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych;
     
  • powyżej 30 ha gruntów ornych - wymagane są minimum 3 uprawy na gruntach ornych; w tym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95 proc. gruntów ornych.


Tagi:
źródło: