Korzystne zmiany - "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Od 12 listopada obowiązuje znowelizowane rozporządzenie podpisane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Rolnicy mogą dokonać zmian w umowach o przyznanie pomocy, zawartych w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" przed 12 listopada 2010 r. Wystarczy tylko, że w "swoim" oddziale regionalnym ARiMR złożą wniosek o zmianę postanowień wynikających z umowy, czyli wniosek o aneks do umowy, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy przed upływem 5-letniego okresu wynikającego ze zobowiązań przyjętych w podpisanej wcześniej umowie. Termin 12 listopada wynika stąd, że od tego dnia obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego warunków i trybu udzielania pomocy w ramach tego działania.

 

I tak, rolnik, który już podpisał z ARiMR umowę przyznania pomocy na modernizację swojego gospodarstwa, może dokonać w niej zmiany, dzięki której inaczej liczony będzie m.in. okres dotyczący osiągnięcia i zachowania celu zrealizowanej inwestycji. Zgodnie z nowymi przepisami wynosi on 5 lat liczonych od dnia przyznania pomocy, czyli podpisania umowy.

 

Wcześniej obowiązujące przepisy określały, że okres ten, tzw. okres związania celem, powinien trwać także 5 lat, lecz liczonych od dnia przekazania przez ARiMR pieniędzy na konto bankowe rolnika. Nowe przepisy, w stosunku do obowiązujących poprzednio, skracają ten okres, z wyjątkiem obowiązku dotyczącego okresu przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą. Poprzednio bowiem liczenie tego okresu rozpoczynało się w momencie, gdy ARiMR przekazywała pieniądze na rachunek bankowy rolnika, podczas gdy w tym czasie inwestycja była już wykonana i "pracowała" dla beneficjenta, czyli już w tym czasie rolnik czerpał z niej korzyści. Nowe przepisy wliczają już ten czas do okresu, w którym rolnik zobowiązał się do osiągnięcia i zachowania celu operacji.

 

Według nowych przepisów inaczej liczy się także okres, w którym beneficjent poszkodowany w wyniku wystąpienia siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, może za zgodą ARiMR i bez konieczności zwracania otrzymanego wsparcia, m.in.  przekazać gospodarstwo lub jego część objętą inwestycją realizowaną w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" innemu podmiotowi spełniającemu kryteria przyznania takiej pomocy. Dotyczy to również sytuacji, w której beneficjent zmienia przeznaczenie inwestycji wykonanej w ramach tego działania. Teraz okres ten wynosi 5 lat liczonych od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy. Według poprzednich przepisów pięcioletni termin rozpoczynał się również od momentu przekazania przez ARiMR pieniędzy na rachunek beneficjenta. 

 

Znowelizowane rozporządzenie wydłuża także beneficjentom działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" czas na złożenie we właściwym OR ARiMR prośby o przywrócenie terminu wykonania określonych czynności w toku postępowania dotyczącego wypłaty pomocy. Według nowych przepisów beneficjent ma teraz na dokonanie tej czynności 45 dni, podczas gdy wcześniej obowiązywał w tym zakresie termin czternastodniowy.

 

Departament Komunikacji Społecznej

 

źródło:http://www.arimr.gov.plTagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!