Około milion rolników otrzymało z ARiMR dopłaty bezpośrednie za 2010 r.

1 grudnia ubiegłego roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2010 r.

Około milion rolników otrzymało z ARiMR dopłaty bezpośrednie za 2010 r.

Ich realizacja jest największą w całej Unii Europejskiej operacją przeprowadzaną co roku przez Agencję, dotyczy bowiem około 1,375 miliona rolników. Tyle wniosków wpłynęło bowiem wiosną 2010 roku do biur powiatowych ARiMR. Z tej liczby ponad 1,2 miliona rolników, czyli około 92%, otrzymało decyzję o przyznaniu takich dopłat. Pozostali rolnicy otrzymają decyzję z ARiMR po zakończeniu kontroli, wymaganych unijnym i krajowym prawem.

Dotychczas na konta bankowe około miliona rolników Agencja przekazała ponad 8,1 miliarda złotych z dopłat bezpośrednich za 2010 r. Według unijnego prawa Polska ma czas na ich realizację do 30 czerwca 2011 roku.


Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2010 r. wynosi 12,8 miliarda złotych. Została ona obliczona na podstawie opublikowanego przez Europejski Bank Centralny 30 września ubiegłego roku oficjalnego kursu wymiany wynoszącego 3,9847 złote za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach, których oficjalną walutą nie jest euro. Przyjęty w 2010 r. kurs przeliczeniowy jest nieco mniej korzystny niż ten z 2009 r., kiedy wynosił on 4,2 zł za euro. Suma wypłat dopłat bezpośrednich za 2010 r. będzie jednak wyższa niż za 2009 r., bo zgodnie z porozumieniem akcesyjnym wzrośnie ona o 10% i po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągną poziom 100% wysokości dopłat obowiązujących w państwach tzw. starej 15 UE.


Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich w roku 2010

 

Rodzaj płatności

Stawka płatności

Jednolita płatność obszarowa (JPO)

562,09 zł/ha

Uzupełniająca krajowa płatność bezpośrednia do powierzchni upraw podstawowych (UPO)

327,28 zł/ha

Płatność do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce)

439,03 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok (chmiel historyczny)

1420,07 zł/ha

Płatność cukrowa

50,42 zł/tonę

Przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich

1593,87 zł/ha

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych

207,28 zł/ha

Oddzielna płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

157,16 zł/tonę

Płatność do krów

346,43 zł/szt.

Płatność do owiec

105,91 zł/szt.


Departament Komunikacji Społecznej


Źródło: http://www.arimr.gov.pl/



Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!