PO RYBY 2007 - 2013 kwota zakontraktowanych projektów przekroczyła 1,2 mld zł

Dużym zainteresowaniem cieszy się pomoc finansowa oferowana w ramach Programu Operacyjnego,którego budżet wynosi blisko 3,9 mld złotych.

 

Z tej kwoty około 2,5 mld złotych to pieniądze na działania pomocowe, "realizowane" przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją pośredniczącą we wdrażaniu tego programu. Dotychczas w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioskodawcy złożyli w sumie blisko  7,6 tys. wniosków o wsparcie finansowe oferowane w tym programie. Ponad 93% tych wniosków jest już ocenionych przez pracowników Agencji. Te które zostały pozytywnie zweryfikowane wykorzystują w ponad 53% limit środków przyznanych ARiMR na realizację PO RYBY 2007 - 2013. W umowach na dofinansowanie projektów zawartych przez Agencję z beneficjentami, zakontraktowanych zostało ponad 1,2 mld złotych, a ci którzy podpisali umowy o przyznanie wsparcia z tego programu i wywiązali się z zawartych tam zobowiązań, otrzymali ponad 478  milionów złotych.

 

Spośród wszystkich złożonych w Oddziałach Regionalnych wniosków najwięcej, bo ponad 5,5 tys. dotyczy przyznania pomocy z 1 Osi priorytetowej, obejmującej działania związane z adaptacją floty połowowej. Z tej liczby blisko 3,2 tys. beneficjentów, którzy złożyli poprawnie wypełnione i pozytywnie zweryfikowane wnioski, podpisało z ARiMR umowy o przyznaniu dofinansowania na łączną kwotę przekraczającą 369  mln zł, co wyczerpuje w ponad 40% limit finansowy przewidziany dla tej osi priorytetowej. Wśród tych beneficjentów, armatorzy i właściciele statków rybackich, którzy tymczasowo zaprzestali działalności połowowej, otrzymali z Agencji ponad 211 mln zł.

 

Natomiast tym, którzy na stałe zrezygnowali z prowadzenia działalności połowowej ARiMR przekazała na konta bankowe ponad  107 mln zł. Agencja wypłaciła również ponad 11 mln zł rekompensat społeczno-gospodarczych, z których realizowane są nadal zobowiązania z wdrażanego w latach 2004-2006 Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Rozpoczęła się także wypłata pieniędzy tym beneficjentom, którzy zrealizowali już zaplanowane inwestycje na swoich statkach rybackich. Na ich konta bankowe ARiMR przekazała dotychczas blisko 3,7 mln zł. Oddziały Regionalne ARiMR przez cały czas przyjmują wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań należących do tej osi, a całkowity limit środków do wykorzystania wynosi 911 mln złotych.

 

Z 1578 wniosków, które OR ARiMR przyjęły w ramach 2 Osi priorytetowej, na wsparcie której przewidziano w całym okresie realizacji programu ponad 792 mln złotych. Agencja do 3 grudnia br. pozytywnie zweryfikowała - 611. Z 580 beneficjentami zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy łącznie na kwotę ponad 452 mln zł, co wyczerpuje w ponad 57% limit środków finansowych przewidzianych dla 2 Osi. Agencja przekazała na konta bankowe ponad 32 mln zł na realizację przedsięwzięć dotyczących przetwórstwa i obrotu rybami. Dla inwestujących w hodowlę i chów ryb wypłacono ponad 34 mln zł. W chwili obecnej w ramach tej Osi został wstrzymany nabór wniosków o dofinansowanie.

 

Od połowy października 2009 r. można składać wnioski o wsparcie w ramach 6 działań z 3 Osi Priorytetowej nowego programu  rybackiego:

  • Działania wspólne;
  • Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej;
  • Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach;
  • Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne;
  • Projekty pilotażowe;
  • Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich.

 

Do tej pory przyjęto 415 takich wniosków a umowy o przyznaniu pomocy w ramach działań z tej Osi ARiMR podpisała z 115 beneficjentami na łączną kwotę ponad 437 mln zł. W całym okresie realizacji programu  rybackiego ARiMR może wypłacić w ramach 3 Osi dofinansowanie w wysokości ponad 792 mln złotych.

 

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!