Ponad 8 tys. wniosków na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Osiem województw nadal je przyjmuje.

 

Sporo pieniędzy czeka jeszcze w tym roku na rolników, którzy chcą prowadzić w swoich gospodarstwach dodatkową działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem. W województwach: podkarpackim, małopolskim, lubelskim, łódzkim i świętokrzyskim do wykorzystania limitów tegorocznych środków jest jeszcze daleko. Natomiast w województwach dolnośląskim, śląskim i mazowieckim limity wsparcia wynikające ze złożonych w 2010 r. wniosków  o pomoc są wykorzystane od 100% do 117%.

 

W pozostałych ośmiu Oddziałach Regionalnych ARiMR przyjmowanie wniosków w tym roku  już się zakończyło. Wynika to z tego, że środki finansowe wynikające ze złożonych tam wniosków przekroczyły o 20% tegoroczne limity środków przyznane tym regionom.

 

Do tej pory oddziały regionalne ARiMR zarejestrowały ponad 8 tys. wniosków o pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

 

Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013 rozpoczął się 24 sierpnia br. Tradycyjnie największe zainteresowanie takim wsparciem było w województwie wielkopolskim. W tym regionie oraz w kilku innych województwach taka pomoc spotkał się  z niezwykle dużym zainteresowaniem.

 

Tegoroczna pula środków na wsparcie działalności nierolniczej wynosi 676,4 mln zł. Jest to kwota dwukrotnie wyższa od pierwotnie przewidzianej, a informację o jej powiększeniu Minister Marek Sawicki przekazał podczas konferencji prasowej 20 sierpnia br. Dzięki tej decyzji wsparcie na prowadzenie dodatkowej poza rolniczej działalności, będzie mogło otrzymać około 7 tys. rolników oraz ich małżonków bądź domowników. Jest to mniej więcej tyle samo osób ile w sumie złożyło wnioski o taką pomoc w naborach przeprowadzonych w 2008 i 2009 roku.

 

Pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" może wynieść do 100 tys. zł.. Otrzymane z ARiMR (w formie refundacji) pieniądze mogą pokryć do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na uruchamianie działalności niezwiązanej z rolnictwem. Pozostałą część kosztów  wnioskujący o wsparcie musi pokryć z własnych środków.

 

Zakres działań, na które można uzyskać wsparcie z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" z PROW 2007 - 2013, jest niezwykle szeroki. Obejmuje on pomoc na świadczenie różnorakich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności. Sfinansować można również działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub detalicznej różnych produktów takich jak maszyny i urządzenia rolnicze czy np. perfumy i kosmetyki. Pieniądze z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" można przeznaczyć na inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem lub różnego rodzaju przedsięwzięcia w przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, czy w wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Pomocą objęte są działania w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych. Środki z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" mogą być wykorzystane na działalność aktywizującą mieszkańców obszarów wiejskich np. poprzez inwestycje w organizację różnego rodzaju form opieki nad dziećmi.

 

Departament Komunikacji Społecznej

 

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!