| Autor: mikolaj

Uwaga na czad. Pamiętaj o czyszczeniu kominów

Tlenek węgla jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym. Dlatego zwany jest cichym zabójcą, który rozprzestrzenia się błyskawicznie. Często dochodzi do zatrucia czadem podczas snu, czy tez kąpieli w pomieszczeniu, w którym brak jest wentylacji lub jest ona niesprawna. Niewłaściwa wentylacja prowadzi do braku odpływu spalin i gromadzenia się tlenku węgla w pomieszczeniu. Jak przestrzega Lubuska Izba Rolnicza stały dopływ świeżego powietrza ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia stania się jego ofiarą.

Uwaga na czad. Pamiętaj o czyszczeniu kominów

Czyszczenie kominów

Wymogi dotyczące czyszczenia kominów nie powinny się kojarzyć wyłącznie jako kolejny obowiązek o charakterze administracyjnym. Wielokrotnie zdarzające się w codziennym życiu zatrucia i zaczadzenia muszą powodować, że przepisy dotyczące czyszczenia kominów traktujmy bardzo poważnie.

W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych.

1. Paleniska zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych  – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

2. Paleniska opalane paliwem stałym (m.in. domy opalane węglem lub drewnem)  – co najmniej cztery razy w roku.

3. Paleniska opalane paliwem płynnym i gazowym (m. in. domy opalane gazem lub olejem) - co najmniej dwa razy w roku.

Przez niewłaściwą eksploatację urządzeń i instalacji grzewczych narażamy się także na możliwości powstania pożaru. Dlatego Lubuska Izba Rolnicza przypomina kilka podstawowych zasad, które pozwalają uniknąć ryzyka zatrucia.

Po pierwsze należy pamiętać, aby instalacja wentylacyjna była zawsze sprawna. Nie należy zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych. W tym względzie należy dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Niedozwolonym jest rozpalanie w kominku czy też w piecu przy pomocy substancji łatwopalnych i niebezpiecznych. Podobnie nie składujemy materiałów łatwopalnych w bliskiej odległości od urządzania grzewczego.

Wymieniając okna warto sprawdźić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą osłabiać cyrkulację powietrza. W sytuacji zagrożenia nie bagatelizujmy objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie oraz skorzystać z pomocy lekarskiej. Przypominamy też kierowcom, aby nie wykonywali rozruchów samochodu w garażu, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte.Tagi:
źródło: