| Autor: redakcja1

Efektywność energetyczna w UE i energia odnawialna tematem debaty

Cel UE dotyczący 20% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, do roku 2020, został osiągnięty w wielu państwach członkowskich.

Efektywność energetyczna w UE i energia odnawialna tematem debaty
Podczas debaty o sprawozdaniu Komisji z "postępów energii odnawialnej" oraz głosowania, w czwartek, posłowie wezwą państwa pozostające w tyle do nadrobienia zaległości. Osiągnięcie celu 20% efektywności energetycznej do 2020 roku, wymaga od państw pełnej implementacji przepisów UE, według kolejnej rezolucji, dyskutowanej i głosowanej również w czwartek.
 

Odnawialne źródła energii: cel to 30% do 2030
 

Dostęp do funduszy jest niezwykle ważny, dlatego wszystkie istniejące sposoby finansowania muszą być skutecznie wykorzystywane, żeby osiągnąć cel 20% udziału energii odnawialnej w zużyciu energii, stwierdzili posłowie w rezolucji nielegislacyjnej, przygotowanej przez Palomę López Bermejo (GUE/NGL, ES).
 
W rezolucji dotyczącej energii odnawialnej, Parlament ponownie wzywa do ustanowienia wiążącego celu - 30% udziału energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji energii. Podstawowe prawo do samodzielnego wytwarzania i konsumowania energii jest niezwykle istotne dla wzmocnienia udziału konsumentów oraz ich udziału w korzyściach, jakie płyną z rynku energii, podczas gdy większa integracja rynku mogłaby przyczynić się do rozwoju energii odnawialnej i redukcji kosztów, podkreślono w tekście.
 
Efektywność: większy wysiłek konieczny do osiągnięcia 20% celu do 2020

Cel UE odnoszący się do poprawy efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku, może nie zostać osiągnięty, jeśli nie nastąpi pełna implementacja istniejących już przepisów UE, ostrzegają posłowie w kolejnej rezolucji, przygotowanej przez Markusa Piepera (EPP, DE).
 
Zwiększenie efektywności może jednak pójść na marne, jeśli podczas kolejnego przeglądu dyrektywy o efektywności energetycznej, jej najważniejsze postanowienia nie zostaną przedłużone do 2030 roku i później, ostrzegają posłowie. W projekcie rezolucji oceniają oni podjęte dotychczas działania zwiększające efektywność energetyczną w państwach członkowskich.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!