| Autor: redakcja1

Energia ze źródeł odnawialnych

Rosnący popyt na energię wynikający z rozwoju cywilizacyjnego oraz troska o środowisko, powodują zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Energia ze źródeł odnawialnych
Odnawialne źródła energii (OZE), w ostatnich latach, są coraz częściej wykorzystywane stanowiąc alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii. Główną przyczyną ich zwiększającej się popularności jest fakt, iż mogą być one traktowane jako niewyczerpalne, a także zdecydowanie mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego od tradycyjnych, przede wszystkim poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Pozyskanie energii ze źródeł tradycyjnych jest uważane za jedną z przyczyn niepokojących zmian klimatu, a ich globalne zasoby stale maleją.
 
W obrębie ostatnich 14 lat obserwuje się stały wzrost ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych z 4,3 Mtoe w 2004 r. do 8,9 Mtoe w 2018 r. W strukturze pozyskania energii ze źródeł odnawialnych według rodzajów nośników w kraju przeważały biopaliwa stałe - 69,3%, a w dalszej kolejności: energia wiatru - 12,4%, biopaliwa ciekłe - 10,2%, biogaz - 3,2% oraz energia wody - 1,9%.
 
W latach 2004–2011 w Polsce notowano stały wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w zużyciu paliw w transporcie, przy czym najwyższy poziom wynoszący 6,9% został osiągnięty w 2011 r. W kolejnych latach udział zmalał z 6,5% w 2012 r. do 4,2% w 2017 r., a następnie wzrósł do 5,7% w 2018 r.


Tagi:
źródło: