| Autor: redakcja1

Pozyskanie energii pierwotnej w Polsce i UE

Pozyskanie energii pierwotnej ogółem w większości krajów członkowskich UE-28 się zmniejszało, podczas gdy dla pozyskania energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych odnotowano trend rosnący. Ten wzrost przełożył się na zwyżkę udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem.

Pozyskanie energii pierwotnej w Polsce i UE
Zwiększenie się udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej dla Polski wyniósł 6 p. proc., podczas gdy w UE-28 – 4,2 p. proc. Największy wzrost zaobserwowano w Niemczech - 9,2 p. proc., Holandii - 8,4 p. proc. i Słowacji - 6,4 p. proc.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem wyniósł dla Polski 19,7%, a dla UE-28 – 32,8%. Średnioroczne tempo wzrostu tego wskaźnika wyniosło dla Polski 12,8%, a dla UE – 28 4,7%.


Tagi:
źródło: