| Autor: redakcja1

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii

W omawianym okresie dynamicznie rosła produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych, wielkość tej produkcji w 2018 r. była o 66,7% większa w porównaniu z 2014 r.

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii
Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach spalających biopaliwa stałe, mimo wysokiego poziomu produkcji od 2014 r., w następnych latach zmniejszała się. Produkcja energii elektrycznej z biopaliw stałych w 2018 r. w porównaniu z rokiem 2014 zmalała o 41,8%. W stosunku do instalacji wykorzystujących biogaz zaobserwowano stopniowy wzrost produkcji energii elektrycznej. W 2018 r. wytworzono jej o 38,1% więcej niż w roku 2014. Na wzrost produkcji energii elektrycznej na bazie biogazu wpłynęło dynamiczne zwiększenie wykorzystania biogazu zaliczanego do grupy „biogazy pozostałe”, przez co w 2018 r. wzrost wyniósł 83,7%.
 
Energia elektryczna wytworzona w elektrowniach wodnych małej i średniej mocy (< 1 MW; 1–10 MW) utrzymywała się w omawianym okresie na stabilnym poziomie. W elektrowniach wodnych dużej mocy (> 10 MW) można zaobserwować zmiany w wytwarzaniu energii elektrycznej w porównaniu z rokiem poprzednim, które wahają się od minus 22% w 2015 r. do plus 22,3% w 2017 r. oraz do minus 24,1% w 2018 r. Jednocześnie w 2018 r. w porównaniu z rokiem 2014 w elektrowniach wodnych dużej mocy nastąpiła zniżka produkcji energii elektrycznej o 11,8%.


Tagi:
źródło: