| Autor: redakcja1

Stan plantacji upraw buraków cukrowych

GUS wstępnie szacuje, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniesie ponad 0,2 mln ha i będzie większa od ubiegłorocznej.

Stan plantacji upraw buraków cukrowych
Siewy buraków cukrowych rozpoczęto pod koniec marca, a zakończono na ogół w drugiej dekadzie kwietnia. Z uwagi na dobre uwilgotnienie gleby wschody roślin były wyrównane. Nadmiar opadów deszczu pod koniec kwietnia i na początku maja utrudniał terminowe wykonywanie prac pielęgnacyjnych i zabiegów odchwaszczających.
 
Warunki pogodowe w drugiej połowie maja i w czerwcu były korzystne dla wzrostu buraka cukrowego. W pierwszej połowie lipca stan plantacji buraków cukrowych był dobry, wegetacja dość dynamiczna, rokująca uzyskanie wysokich plonów. Lokalnie odnotowano czasowe podtopienia plantacji położonych w obniżeniach terenowych. Wysokość plonów buraków cukrowych będzie uzależniona od dalszego przebiegu wegetacji.


Tagi:
źródło: