| Autor: redakcja1

Mniejsze zbiory buraków cukrowych zrekompensują ich lepsze parametry jakościowe

Zbiory i przerób buraków cukrowych w kampanii 2015/2016 przebiegają w korzystnych warunkach pogodowych - podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Mniejsze zbiory buraków cukrowych zrekompensują ich lepsze parametry jakościowe

Więcej cukru w korzeniach

Niskie temperatury oraz słoneczna pogoda z małą ilością opadów korzystnie wpływają na zawartość cukru w korzeniach. Zwiększenie się zawartości cukru częściowo rekompensuje niskie plony. Buraki cukrowe zostaną zebrane ze 170 tys. Ha, a więc to o 26 tys. ha mniej niż przed rokiem. Przeciętny plon korzeni wyniesie 500 dt/ha w odniesieniu do 689 dt/ha przed rokiem. W wyniku czego zbiory będą w granicy 8,5 mln ton.
 
Produkcja cukru może wynieść 1300 tys. ton i będzie niższa od kwoty produkcyjnej wynoszącej 1405 tys. ton. Produkcję należy jednak podnieść o 321 tys. ton pozakwotowego cukru z kampanii 2014/2015, który producenci zaliczyli na poczet produkcji kwotowej w tym sezonie.

Ceny cukru rosną

Na krajowym rynku utrwalił się zwyżkowy trend cen cukru. Decyduje o tym mniejsza produkcja w kampanii 2015/2016 oraz nieznaczna zwyżka cen globalnych. We wrześniu br. średnia cena zbytu cukru w opakowaniach jednokilogramowych wyniosła 2,16 zł/kg i była o 0,9% większa niż w sierpniu.
 
Według informacji podanych przez eksperta IERiGŻ, cena zbytu cukru w workach 50 kg zwiększyła się w tym samym czasie o 1% 1,99 zł/kg. Od początku roku ceny zbytu wzrosły odpowiednio o 25,8% i 18%. W handlu detalicznym ceny cukru także rosną, gdyż przeciętna cena wyniosła 2,39 zł/kg i była większa o 4,4% niż przed miesiącem oraz o 7,1% niż przed rokiem.

Globalna produkcja cukru spadnie do 177,4 mln ton

Jak wynika ze wstępnych szacunków w sezonie 2015/2016 globalna produkcja cukru zmaleje o 2,4% do 177,4 mln ton w przeliczeniu na cukier surowy. W tym samym okresie światowe zużycie wzrośnie o 1,5% do 181,7 mln ton.
 
W związku z tym, zapasy końcowe obniżą się do 74 mln ton, które będą stanowiły 40,1% globalnego zużycia. W poprzednim sezonie stosunek zapasów końcowych do zużycia wynosił 44,3%. Niższa podaż na rynku światowym jest głównym powodem zwiększających się cen.

 Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!