| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (16.06.2017)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 9-16.06.2017 r. w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny cieląt, a spadły ceny młodego bydła opasowego i krów.

Ceny bydła na targowiskach (16.06.2017)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
16.06.2017
9.06.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
13,33
12,61
5,7
Szacunkowa podaż w szt.
193
198
-2,5
Szacunkowa sprzedaż w szt.
158
163
-3,1
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,75
6,82
-1,0
Szacunkowa podaż w szt.
170
170
0,0
Szacunkowa sprzedaż w szt.
140
140
0,0
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,47
4,53
-1,3
Szacunkowa podaż w szt.
390
446
-12,6
Szacunkowa sprzedaż w szt.
313
362
-13,5
 

Ceny bydła na targowiskach

 
W omawianym tygodniu wzrosły o 5,7%, czyli 0,72 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 13,33 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,61 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano spadek z 198 szt. do 193 szt., co w skali tygodnia oznacza zniżkę o 2,5%. Jednocześnie w analizowanym czasie zmniejszyła się sprzedaż cieląt o 5 szt. z 163 szt. do 158 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 3,1%.
 
W okresie od 9 do 16 czerwca 2017 roku zmalały notowania bydła w transakcjach targowych. 1% zniżkę odnotowano w obrębie średnich cen młodego bydła opasowego, które zwiększyły się do 6,75 zł/kg. Z kolei zasoby liczone w szt. były niezmienne i wyniosły 170 szt. W przypadku handlu zaobserwowano stabilizację na poziomie 140 szt.
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce zmniejszyły się notowania krów wybrakowanych, za które średnio płacono 4,47 zł/kg. Porównując do ubiegłego tygodnia jest to 1,3% zniżka. Przez tydzień obniżce uległa również podaż omawianego rodzaju bydła o 12,6% do 390 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży jest to mniej o 13,5% do 313 szt.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!