Bydło i mleko

 • 2018-10-11

  Ceny mleka w skupie

  W I półroczu 2018 roku utrzymywał się trend zniżkowy ceny skupu mleka, która została delikatnie przełamana w lipcu.

 • 2018-10-10

  Pogłowie bydła

  Populacja bydła w czerwcu 2018 roku wynosiła 6 201,4 tys. sztuk i była większa o 0,9% niż przed rokiem oraz o 2,7% niż w grudniu 2017 r.

 • 2018-10-10

  Ceny mleka 3 kwartał 2018

  Podsumowanie 3 kwartału 2018 oraz prognoza dla rynku mleka.

 • 2018-10-08

  Wzrost cen wołowiny

  W okresie styczeń-lipiec 2018 r. mięso wołowe zdrożało w detalu przeciętnienie o 3,2%, a cielęce o 2,9% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

 • 2018-10-06

  Systematyczny spadek cen skupu mleka

  Na rynku krajowym w I półroczu br. notowano systematyczną obniżkę cen skupu mleka, przy różnokierunkowych zmianach cen sprzedaży przetworów mlecznych i masła.

 • 2018-09-29

  Pogorszenie rentowności branży mleczarskiej

  Jak wynika z danych Pont-Info, w I połowie 2018 r. przychody firm zajmujących się przetwórstwem mleka, zatrudniające co najmniej 10 osób wzrosły w relacji rocznej o 1,3% do 16,7 mld zł.

 • 2018-09-25

  Wzrost skupu bydła

  W okresie styczeń-lipiec 2018 r. skupiono 252,6 tys. t bydła (wagi żywej), czyli o 2,9% więcej niż w roku poprzednim, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 114 tys. t wołowiny, co oznacza spadek o 4,2%.

 • 2018-09-18

  Wzrost pogłowia bydła

  Jak wynika ze wstępnych danych GUS, pogłowie bydła w czerwcu 2018 r. liczyło 6 201,4 tys. sztuk i było większe o 0,9% w odniesieniu do ubiegłego roku.

 • 2018-09-17

  Spadła wartość eksportu produktów mleczarskich z UE do Chin

  Jaka wynika z danych Eurostat, w I połowie 2018 r. z Unii Europejskiej do Chin wysyłano produkty mleczarskie o całkowitej wartości 557 mln EUR, a więc o 14,2% niższe niż w I połowie 2017 r. Wartość sprzedaży do Chin stanowiła 11% łącznej wartości eksportu produktów mleczarskich z UE w tym okresie.

 • 2018-09-15

  Pogłowie krów mlecznych w Polsce

  Na koniec 2017 roku pogłowie krów mlecznych ukształtowało się w granicy 2 153 tys. sztuk i było o 1,1% wyższe niż w grudniu 2016 r.

 • 2018-09-14

  Ceny polskiego mleka w skupie

  Od początku 2018 roku na rynku mleka utrzymywał się trend zniżkowy, który został delikatnie zahamowany w lipcu.

 • 2018-09-14

  Spożycie wołowiny

  W Polsce konsumpcja wołowiny nie jest tak powszechne jak mięsa wieprzowego oraz drobiowego i kształtuje się na poziomie 2 kg na mieszkańca niż średnio w UE - 10–11 kg na mieszkańca.