Partner serwisu Bydło i mleko

 

Bydło i mleko

 • 2020-07-23

  Wyższa produkcja mleka

  W Polsce na zwiększenie się produkcji i poprawę opłacalności produkcji mleka miały wpływ zmiany cen surowca na zagranicznych rynkach rolnych.

 • 2020-07-17

  Sgariboldi w Polsce

  Wozy paszowe pionowe, poziome oraz z panelowym systemem mieszania, który tylko miesza, nie tnie już komponentów. AGRO-PARTNER wyłączny przedstawiciel firmy Sgariboldi w Polsce.

 • 2020-07-16

  Nowości Spinder w roku 2020

  Nowościami firmy SPINDER w tym roku są bramy unoszone ku górze. Bramy mogą być unoszone ręcznie lub za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej na telefonie.

 • 2020-07-16

  Krajowe ceny skupu żywca wołowego

  Na poziom cen skupu żywca wołowego w Polsce mają wpływ nie tylko uwarunkowania podażowo-popytowe w kraju, ale również sytuacja cenowa u największych producentów wołowiny w UE oraz kurs złotego wobec euro.

 • 2020-07-14

  Polski handel zagraniczny mięsem wołowym

  Polska jest liczącym się unijnym eksporterem wołowiny poza obszar celny Unii Europejskiej, jednak większa część wolumenu produkcji sprzedawanej za granicę kierowana jest do krajów UE.

 • 2020-07-06

  Ceny mleka na rynkach zagranicznych

  Od bieżącego roku ceny mleka w USA wykazywały dalszy dynamiczny spadek w wyniku światowego rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz związanych z tym ograniczeń i obostrzeń w przemieszczaniu się ludzi, a także transporcie towarów.

 • 2020-07-05

  Ceny skupu mleka w Polsce

  Jak wynika z danych GUS w kwietniu 2020 r. dostawcy za surowiec otrzymywali 132,89 zł/hl, a więc mniej o 3% niż miesiąc wcześniej i o 2% niż przed rokiem.

 • 2020-07-04

  Handel wołowiną Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  W okresie pierwszych czterech miesięcy 2020 r. z UE wywieziono 349 tys. ton produktów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz, czyli mniej o 8% niż przed rokiem.

 • 2020-07-03

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  Jak wynika z danych KE w okresie dwóch miesięcy 2020 r. unijni producenci dostarczyli do skupu 26 mln ton mleka, a więc to więcej o 3% niż w analogicznym czasie 2019 r.

 • 2020-07-02

  Dostawy mleka surowego w kraju

  W Polsce w miesiącach styczeń–maj 2020 r. utrzymywał się wysoki poziom dostaw mleka surowego do skupu.

 • 2020-07-01

  Prognoza na globalnym rynku mleka

  Na rynku światowym utrzymuje się zwyżkowy trend w produkcji mleka.

 • 2020-06-29

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  Jak wynika z dostępnych danych KE w okresie dwóch miesięcy 2020 r. unijni producenci dostarczyli do skupu 26 mln ton mleka, czyli o 3% więcej niż w analogicznym czasie 2019 r.
marka