Bydło i mleko

 • 2019-01-13

  Pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka w Polsce

  Produkcja mleka zaraz po produkcji mięsnej w Polsce należy do podstawowej sfery działalności produkcji rolniczej, pełniąc istotną funkcję gospodarczą, społeczną i środowiskową.

 • 2019-01-10

  Ceny mleka w skupie

  W I półroczu 2018 roku utrzymywał się trend zniżkowy ceny skupu mleka, która została delikatnie przełamana w lipcu i utrzymuje się przez następne miesiące.

 • 2018-12-19

  Zróżnicowanie cen skupu bydła

  Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów.

 • 2018-12-19

  Ważne dla posiadaczy bydła - liczba DJP

  1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247).

 • 2018-12-18

  Spadek skupu bydła

  W miesiącach styczeń-październik 2018 r. skupiono 571 tys. t bydła w wadze żywej, czyli o 3,8% mniej niż w roku poprzednim, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 162 tys. t wołowiny, co daje spadek o 5,5%.

 • 2018-12-18

  Wzrost ubojów bydła

  Liczba ubitych sztuk bydła zwiększyła się w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. o 3,1% do 1476,5 tys. szt., na co złożył się wzrost ubojów byków o 4,1%, krów o 2,9%, jałówek o 2,7% oraz spadek ubojów cieląt o 8,2%.

 • 2018-12-17

  Produkcja i handel unijną wołowiną

  Zdaniem ekspertów Komisji Europejskiej produkcja wołowiny w UE w br. wzrośnie o 1,6%, a w 2019 r. zmaleje o 0,1%.

 • 2018-12-17

  Handel produktami mlecznymi

  Zwiększenie się dostaw surowca mlecznego o 2% oraz importu mleka i śmietany do przetwórstwa o 10% w miesiącach styczeń-wrzesień 2018 r.

 • 2018-12-15

  Spadek globalnych cen produktów mlecznych

  W listopadzie 2018 r. obserwowano dalszy spadek globalnych cen podstawowych produktów mlecznych, z wyjątkiem odtłuszczonego mleka w proszku (OMP).

 • 2018-12-10

  Ceny mleka w skupie

  W I półroczu 2018 roku utrzymywał się trend zniżkowy ceny skupu mleka, który został przełamany w lipcu i utrzymuje się do chwili obecnej.

 • 2018-12-05

  Ubój bydła i handel produktami wołowymi

  Liczba ubitych sztuk bydła w okresie pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. zwiększyła się o 4,5% do 1316,4 tys. szt., na co złożył się wzrost ubojów byków o 6%, krów o 3,9%, jałówek o 3,4% oraz spadek ubojów cieląt o 6,9%.

 • 2018-12-04

  Regionalne zróżnicowanie cen mięsa wołowego

  Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów.