Bydło i mleko

 • 2019-03-11

  Rosyjski rynek mleka

  Według danych rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa, w 2018 r. produkcja mleka w tym kraju zwiększyła się o 1,5% do 30,6 mln t.

 • 2019-03-09

  Spadek skupu bydła

  W 2018 r. skupiono 634,8 tys. t bydła wagi żywej, czyli mniej o 4,1% niż w roku poprzednim, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wyprodukowały 194 tys. t wołowiny, co oznacza spadek o 4,8%.

 • 2019-03-02

  Ograniczenia importowe wprowadzonych Ukrainę z powodu BSE

  W dn. 25 lutego 2019 r. Ambasada RP w Kijowie przekazała do Głównego Inspektoratu Weterynarii decyzję władz Ukrainy z dn. 15 lutego 2019 r. dotyczącą wprowadzenia ograniczeń importowych dla Polski, w związku z wykryciem atypowego przypadku BSE w województwie dolnośląskim.

 • 2019-02-26

  GIS ws. bezpieczeństwa mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego

  W związku z procederem nielegalnego uboju bydła w jednej z ubojni w województwie mazowieckim oraz obawami konsumentów o bezpieczeństwo mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego – w dniach 01-08 lutego 2019r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły akcję kontrolną.

 • 2019-02-25

  Ograniczenia importowe wprowadzone przez Kazachstan z powodu BSE

  Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie ograniczeń importowych wprowadzonych przez władze Kazachstanu w związku z wystąpieniem na terytorium Polski atypowej formy przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).

 • 2019-02-25

  Wzory świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych eksportowanych na rynek Argentyny

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o uzgodnieniu ze służbami weterynaryjnymi Argentyny wzoru świadectwa weterynaryjnego dla mleka krowiego i bawolego, produktów mlecznych i produktów pochodnych wysyłanych do Republiki Argentyny.

 • 2019-02-20

  Kolejny rekordowy rok w eksporcie produktów mleczarskich

  Jak wynika ze wstępnych danych MF (za MRiRW) w 2018 r. całkowita wartość wyeksportowanych z Polski produktów mleczarskich ponownie przekroczyła 2 mld EUR, była o 2% większa niż przed rokiem.

 • 2019-02-18

  Dopłaty do bydła po 2020 roku

  Płatności związane z produkcja zwierzęcą będą również uwzględnione w nowej perspektywie finansowej po 2020 roku, jednak ich wysokość będzie zależeć od wielkości budżetu.

 • 2019-02-18

  Produkcja artykułów mleczarskich

  W okresie styczeń - listopad 2018 roku produkcja mleka płynnego wyniosła 2 923,7 mln litrów, a więc to mniej o 1,1% niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-02-15

  Pogłowie krów mlecznych

  W Polsce w 2018 r., w wyniku poprawy rentowności produkcji mleka, zaobserwowano wzrost pogłowia krów mlecznych.

 • 2019-02-14

  Zawieszenie eksportu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego do Królestwa Arabii Saudyjskiej

  Służby weterynaryjne Królestwa Arabii Saudyjskiej wprowadziły czasowy zakaz importu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego z Polski.

 • 2019-02-13

  Skup mleka w Polsce i UE

  W Polsce w 2018 r., w wyniku zwiększenia się pogłowia krów mlecznych oraz dalszej poprawy ich wydajności, dostawy mleka do przemysłu mleczarskiego były wyższe niż w 2017 r.