Partner serwisu Bydło i mleko

 

Bydło i mleko

 • 2021-08-30

  "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego

  Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego.

 • 2021-08-23

  Bydło mleczne na gospodarstwie rolnym Adama Warnke

  Bydło mleczne na gospodarstwie rolnym Adama Warnke nawet przy upalnym dniu mają optymalnie w oborze.

 • 2022-09-29

  Genetyka ma znaczenie w hodowli bydła mlecznego

  O znaczeniu genetyki w hodowli bydła mlecznego podczas Międzynarodowych Targów FERMA BYDŁA oraz FERMA ŚWIŃ I DROBIU rozmawialiśmy na temat

 • 2022-09-26

  Struktura stada bydła ogółem

  W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2021 r. spadł udział pogłowia bydła w wieku 1-2 lata o 3 p. proc oraz krów o 3,1 p. proc., a w grupie cieląt jak i pozostałego pogłowia bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat i więcej zwiększył się on odpowiednio o 1,8 p. proc. i 4,3 p. proc.

 • 2022-09-26

  Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2022 r.

  W czerwcu 2022 r. pogłowie bydła wynosiło 6 444,1 tys. sztuk i było wyższe o 0,7% niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2021 r. o 1%.

 • 2022-09-14

  Produkcja artykułów mleczarskich

  W czerwcu produkcja mleka płynnego wynosiła 288,7 mln litrów i była o 5,4% mniejsza niż przed miesiącem, ale o 2,7% większa niż w czerwcu 2021 r.

 • 2022-09-13

  Skup mleka w UE

  W czerwcu 2022 roku skup mleka został ograniczony w dziewiętnastu krajach członkowskich, w relacji rocznej. W pozostałych krajach zwiększono skup surowca.

 • 2022-09-13

  Pogłowie bydła

  Populacja bydła na koniec 2021 roku wynosiła 6 371,5 tys. sztuk i była o 1,5% tj. o 92,6 tys. szt. większa niż przed rokiem, ale o 0,5% mniejsza niż w czerwcu 2021 roku.

 • 2022-09-09

  Krajowe ceny mleka

  Cena mleka nadal utrzymuje trend zwyżkowy.

 • 2022-09-08

  Skup mleka w Polsce

  W Polsce od wielu lat obserwowana jest systematyczna zwyżka skupu mleka. Średnioroczny wzrost skupu wynosił zawsze około 2%, jednak w roku 2021 skup aż tak się nie zwiększył w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 0,4%.

 • 2022-08-02

  Samowystarczalność Polski na rynku mleka

  W Polsce produkcja krowiego mleka surowego jest wyższa od zapotrzebowania rynku wewnętrznego.

 • 2022-08-01

  Pogłowie krów mlecznych i produkcja mleka w Polsce

  Polska, po Niemczech i Francji, zajmuje trzecie miejsce wśród krajów UE pod kątem wielkości pogłowia krów mlecznych.

 • 2022-08-01

  Ceny skupu mleka surowego według GUS w czerwcu 2022 r.

  W czerwcu 2022 r. na rynku krajowym kontynuowany był wzrost cen skupu mleka surowego.
marka