Bydło i mleko

 • 2019-05-13

  Dostawy surowego mleka

  W Polsce w pierwszym kwartale 2019 r. utrzymał się zwyżkowy trend w dostawach mleka surowego do skupu.

 • 2019-05-11

  Niższy eksport produktów mlecznych

  Jak wynika ze wstępnych danych, eksport przetworów mlecznych w styczniu br. wyniósł 377,4 mln l w przeliczeniu na mleko surowe i był o 1,4% niższy niż rok wcześniej.

 • 2019-05-09

  Ceny mleka w skupie

  W II półroczu 2018 roku utrzymywał się trend zwyżkowy ceny skupu mleka, która w ostatnich miesiącach odwrócił się.

 • 2019-05-08

  Rynek mleka i przetworów mleczarskich 15 lat po wejściu do UE

  Polski rynek mleka i przetworów mleczarskich po wejściu do UE przeszedł znaczące zmiany. Według danych GUS od 2005 do 2018 r. skup mleka w Polsce zwiększył się o 3 mld litrów czyli 35%, podczas gdy pogłowie krów mlecznych zmniejszyło się o 1/5 (według stanu na koniec roku).

 • 2019-05-07

  Skup mleka w marcu

  Jak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, skup mleka w marcu bieżącego roku wyniósł 1 028 mln l.

 • 2019-04-25

  Spożycie wołowiny

  W Polsce poziom spożycia wołowiny jest mniejszy niż w UE. Według szacunków IERiGŻ–PIB w 2018 r. średnio mieszkaniec Polski mógł skonsumować 3,3 kg mięsa wołowego względem 3,2 kg w 2017 r.

 • 2019-04-22

  Mniejszy eksport wołowiny

  W styczniu 2019 r. wywóz żywca wołowego, mięsa, podrobów oraz przetworów wołowych był mniejszy o 4,7% i wynosił 33 tys. t, przy 11,8% obniżce wartości wywozu do 121 mln EUR w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

 • 2019-04-19

  Zróżnicowanie cen skupu bydła

  Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów.

 • 2019-04-19

  Mniejsze pogłowie bydła w UE

  W grudniu 2018 r. pogłowie bydła w UE spadło w skali roku o 1,5% do 87,5 mln szt. Największe ograniczenia pogłowia wystąpiły we Francji o 412,3 tys. szt., Holandii o 340 tys. szt. i Niemczech o 332,1 tys. szt.

 • 2019-04-09

  Ceny detaliczne produktów mleczarskich mniejsze niż przed rokiem

  Jak wynika z szacunków Banku BNP Paribas w pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. ceny detaliczne mleka, jogurtów i serów były 0,8% większe niż przed rokiem, co oznacza, że średnio, produkty mleczarskie potaniały wobec innych produktów żywnościowych, gdyż ceny detaliczne żywności ogółem były o 1,5% wyższe niż w pierwszych dwóch miesiącach 2018 r.

 • 2019-04-09

  Stosunek cen zbytu produktów mleczarskich do cen skupu mleka

  W pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. stosunek cen zbytu większości przetworów mleczarskich do cen skupu mleka były podobne jak przed rokiem. Wyjątek stanowiły proszki mleczne oraz masło.

 • 2019-04-08

  Pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka w Polsce

  W Polsce, po okresie spadku pogłowia krów mlecznych w latach 2004–2016, od 2017 r. obserwuje się odwrócenie trendu spadkowego.