Partner serwisu Bydło i mleko

 

Bydło i mleko

 • 2020-07-02

  Dostawy mleka surowego w kraju

  W Polsce w miesiącach styczeń–maj 2020 r. utrzymywał się wysoki poziom dostaw mleka surowego do skupu.

 • 2020-07-01

  Prognoza na globalnym rynku mleka

  Na rynku światowym utrzymuje się zwyżkowy trend w produkcji mleka.

 • 2020-06-29

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  Jak wynika z dostępnych danych KE w okresie dwóch miesięcy 2020 r. unijni producenci dostarczyli do skupu 26 mln ton mleka, czyli o 3% więcej niż w analogicznym czasie 2019 r.

 • 2020-06-01

  Ceny mleka na rynkach zagranicznych

  Od początku 2020 r. ceny mleka w USA wykazywały dalszy dynamiczną zniżkę w wyniku światowego rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz związanych z tym ograniczeń i obostrzeń w przemieszczaniu się ludzi, a także transporcie towarów.

 • 2020-05-28

  Ceny skupu mleka w Polsce

  Jak wynika z danych GUS w kwietniu 2020 r. dostawcy za surowiec otrzymywali 132,89 zł/hl, a więc mniej o 3% niż miesiąc wcześniej i o 2% niż przed rokiem.

 • 2020-05-27

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  Jak wynika z danych KE w okresie dwóch miesięcy 2020 r. unijni producenci dostarczyli do skupu 26 mln ton mleka, a więc o 3% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

 • 2020-05-27

  Skup mleka w Polsce

  W Polsce w pierwszym kwartale 2020 r., w wyniku dalszej poprawy wydajności krów mlecznych, dostawy mleka do przemysłu mleczarskiego były wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r.

 • 2020-05-26

  Produkcja krajowa przetworów mleczarskich

  Notowany na początku 2020 r. dalsza zwyżka dostaw mleka na potrzeby przemysłu mleczarskiego wpływał stymulująco na rozwój krajowej produkcji większości trwałych produktów mlecznych.

 • 2020-05-25

  Ceny skupu mleka surowego

  W kwietniu 2020 r. krajowi dostawcy za mleko surowe otrzymywali 132,89 zł/hl, a więc o 3% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena płacona za mleko w skupie była o 2% mniejsza niż przed rokiem.

 • 2020-05-16

  Ceny mleka w skupie

  Utrzymująca się w II połowie 2019 roku zwyżkowa tendencja ceny mleka niestety nie utrzymała się w pierwszym miesiącu 2020 roku.

 • 2020-05-15

  #DziękujemyŻePijecieMleko - Intergen poparł akcje.

  Intergen popiera akcje #DziękujemyŻePijecieMleko.
marka