Partner serwisu Bydło i mleko

 

Bydło i mleko

 • 2021-08-30

  "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego

  Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego.

 • 2021-08-23

  Bydło mleczne na gospodarstwie rolnym Adama Warnke

  Bydło mleczne na gospodarstwie rolnym Adama Warnke nawet przy upalnym dniu mają optymalnie w oborze.

 • 2022-05-02

  Handel zagraniczny mięsem

  W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2022 r. całkowite przychody otrzymane z eksportu produktów wieprzowych, wołowych i drobiowych, tj. mięsa, przetworów mięsnych i żywca zwiększyły się o 25% w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. i wyniosły 5,1 mld zł.

 • 2022-04-28

  Choroby metaboliczne bydła wywołane nieprawidłowym żywieniem

  Świadoma hodowla bydła nastawiona jest na doskonalenie cech wpływających na wydajność mleczną krów. Postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie jest ogromny. Należy jednak pamiętać, że krowy o wysokim potencjale produkcyjnym, wymagają wysokiego poziomu dobrostanu. Pojęcie to dotyczy nie tylko warunków utrzymania, ale także systemu zadawania paszy oraz jej jakości. Błędy...

 • 2022-04-27

  Katalog buhajów 2022 04

  Pomimo aktualnej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, rosnącymi kosztami produkcji, pandemią Covid-19, kolejna publikacja wartości hodowlanych buhajów na całym świecie stała się faktem.

 • 2022-04-12

  Prognoza sytuacji na unijnym rynku mleka

  Unia Europejska należy do najważniejszych globalnych producentów i eksporterów mleka oraz produktów mlecznych.

 • 2022-03-30

  Ceny skupu mleka surowego

  Po dynamicznej zwyżce w okresie lipiec–listopad 2021 r., ceny skupu mleka surowego w Polsce ulegają stosunkowo nieznacznym zmianom.

 • 2022-03-16

  Eksport mięsa wołowego

  W 2021 r. z Polski wyeksportowano 372 tys. ton mięsa wołowego, czyli mniej o 2% niż przed rokiem, głównie do krajów UE-27 - 85%. Przychody otrzymane z wysyłki tego asortymentu wzrosły o 14% do 1,6 mld EUR.

 • 2022-03-11

  Indeks cen produktów mlecznych FAO w lutym 2022 r.

  Od września 2021 r. notowana jest dynamiczna zwyżka indeksu cen produktów mlecznych FAO.

 • 2022-03-05

  Ceny skupu mleka surowego według GUS w styczniu

  W styczniu 2022 r. na rynku krajowym zahamowany została, trwająca od sierpnia 2021 r., zwyżka cen skupu mleka surowego.

 • 2022-03-04

  Kontrola przekazywanych danych rynkowych dotyczących rynku wołowiny w 2021 roku

  Kontrola przekazywanych danych rynkowych z rynku wołowiny prowadzona jest w celu zapewnienie prawidłowej, jednolitej rejestracji cen oraz wielkości obrotów na rynku wołowiny i cielęciny. Kontroli podlegają przedsiębiorcy zobowiązani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) do nieodpłatnego przekazywania danych z rynku wołowiny do Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji...

 • 2022-03-02

  Kontrola klasyfikacji tusz wołowych w systemie EUROP w 2021 roku

  System klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych wg klas EUROP zapewnia rzetelną ocenę jakości tusz i właściwe ustalanie cen w notowaniach na terenie UE oraz wpływa na zwiększenie przejrzystości rynku w zakresie handlu tuszami wołowymi.

 • 2022-02-08

  Ceny skupu mleka surowego według GUS

  W styczniu 2022 r. na rynku krajowym zahamowana została, trwająca od sierpnia 2021 r., zwyżka cen skupu mleka surowego.
marka