Partner serwisu Bydło i mleko

 

Bydło i mleko

 • 2020-03-27

  Ceny skupu mleka surowego

  W Polsce w lutym 2020 r. poziom ceny skupu mleka surowego był podobny do notowanego miesiąc wcześniej. W omawianym miesiącu krajowi dostawcy za mleko otrzymywali 137,38 zł/hl, czyli o 0,1% więcej niż w styczniu 2020 r., ale o 0,5% mniej niż roku wcześniejszym.

 • 2020-03-23

  Ceny sprzedaży produktów wołowych

  W styczniu 2020 r. zakłady mięsne sprzedawały ćwierćtusze wołowe kompensowane z młodych buhajków do 2 lat po 12,89 zł/kg, a więc taniej o 1% niż przed miesiącem oraz o 5,5% niż przed rokiem.

 • 2020-03-20

  Koronawirus najbardziej dotyka rynek proszków mlecznych

  Rozprzestrzenianie się koronawirusa i związane z nim ograniczenia w przepływie ludności i produktów w coraz szerszym stopniu wpływają również na branżę mleczarską.

 • 2020-03-09

  Dostawy mleka surowego

  W Polsce na początku 2020 r. zaobserwowano dalszy wzrost podaży mleka surowego do skupu.

 • 2020-02-25

  Eksport polskiego mleka

  Polska branża mleczarska, dysponując nowoczesną bazą surowcową oraz zaawansowanymi technologicznie liniami produkcyjnymi, jest liczącym się eksporterem mleka i jego przetworów zarówno w UE, jak i na świecie.

 • 2020-02-25

  Globalna produkcja wołowiny będzie mniejsza

  W efekcie postępującego procesu integracji i globalizacji na poziom cen produktów rolnych, w tym także wołowiny, w Polsce mają wpływ nie tylko uwarunkowania podażowo-popytowe w kraju, ale również u czołowych producentów wołowiny w UE oraz kurs złotego wobec euro.

 • 2020-02-25

  Wzrost krajowej produkcji mleka

  Produkcja surowca (według IERiGŻ-PIB) może osiągnąć poziom 14,3 mld litrów, a więc to więcej o 2% od przewidywanego na 2019 r.

 • 2020-02-21

  Handel zagraniczny wołowiną i cielęciną

  W 2019 r. z Polski wywieziono 471 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, czyli o 2% mniej niż przed rokiem, a całkowite zyski z wysyłki obniżyły się o 5% do 1,5 mld EUR - 6,6 mld zł.

 • 2020-02-11

  Ceny bydła rzeźnego w Unii Europejskiej

  W UE od stycznia do lipca 2019 r. ceny zakupu żywca wołowego wykazywały trend zniżkowy.

 • 2020-02-11

  Krajowe ceny skupu bydła

  Uwarunkowania podażowo-popytowe oraz sytuacja cenowa u czołowych producentów unijnej wołowiny mają wpływ na poziom cen skupu bydła rzeźnego w Polsce.

 • 2020-02-10

  Polski handel mięsem wołowym

  Polska jest znaczącym unijnym eksporterem wołowiny poza Unię Europejską. Niemniej jednak 90% kontyngentu produktów wołowych przeznaczonych na wywóz kierowana jest do krajów UE.

 • 2020-02-09

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  Notowane w okresie letnim 2019 r. wysokie temperatury oraz susza występująca w wielu regionach Unii Europejskiej wpływały ograniczająco na tempo zwyżki skupu mleka.
marka