Partner serwisu Bydło i mleko

 

Bydło i mleko

 • 2019-10-29

  Spadek skupu bydła

  W miesiącach styczeń-sierpień 2019 r. skupiono w Polsce 461,9 tys. t bydła, czyli o 7,8% mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 145 tys. t wołowiny, co daje zwyżkę o 10,7%.

 • 2019-09-29

  Ceny skupu mleka surowego

  W lipcu 2019 r. przerwana została zniżkowa tendencja cen skupu mleka surowego.

 • 2019-09-17

  Pogłowie bydła w Polsce

  Jak wynika ze wstępnych danych, pogłowie bydła w czerwcu 2019 r. liczyło 6 296,7 tys. sztuk i było większe o 1,5% w odniesieniu do czerwca minionego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze zwyżki pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, cieląt i bydła dorosłego o 1,4%.

 • 2019-09-13

  Komunikat w sprawie stada tzw. wolnych krów z Deszczna

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie aktualnego stanu sprawy stada tzw. wolnych krów z Deszczna.

 • 2019-09-11

  Krajowa produkcja mleka

  W 2018 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 13767,8 mln litrów i była większa od otrzymanej w 2017 r. o 463,2 mln litrów, czyli o 3,5%.

 • 2019-09-04

  Ceny skupu mleka w Polsce

  W Polsce ceny skupu surowego mleka w obrębie pierwszych pięciu miesięcy 2019 r., podobnie jak na rynku unijnym, wykazywały spadek.

 • 2019-09-01

  Skup mleka w Polsce

  Krajowy przemysł mleczarski od lat dynamicznie zwiększa skup i przetwórstwo mleka.

 • 2019-07-24

  Ceny mleka w skupie

  Od początku 2019 roku utrzymuje się trend zniżkowy ceny mleka.

 • 2019-07-14

  Prognoza sytuacji na światowym rynku mleka

  Światowy wzrost zapotrzebowania na produkty mleczne będzie się przyczyniał do utrzymania zwyżkowych trendów w globalnej produkcji mleka.

 • 2019-07-12

  Porozumienie Rolnicze zespół ds. wołowiny

  – Porozumienie Rolnicze powstało po to, aby grupy robocze, zainteresowane poszczególnymi tematami wypracowały propozycje realnych rozwiązań, które ministerstwo rolnictwa, a właściwie rząd, będzie się starał realizować – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania z grupą zajmującą się rynkiem wołowiny.

 • 2019-07-10

  Konsumpcja wołowiny rośnie

  W Polsce poziom konsumpcji wołowiny jest mniejszy niż średnio w UE. Według szacunków IERiGŻ–PIB w 2018 r. przeciętny mieszkaniec Polski mógł spożyć 3,3 kg mięsa wołowego względem 3,2 kg w 2017 r.

 • 2019-07-09

  Wołowina tanieje w całej Unii

  Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w połowie czerwca ceny bydła były mniejsze o 11,4% w odniesieniu do poprzedniego roku. Największe różnice, podobnie jak w Unii, mają miejsce w przypadku byków o 15,7%. Potaniały również krowy o 10,6% i młode bydło o 12,7%, a w sporo mniejszym stopniu jałówki - o 3,4%.