Partner serwisu Bydło i mleko

 

Bydło i mleko

 • 2020-09-28

  Ceny mleka w skupie

  W II połowie 2019 roku ceny mleka utrzymywały trend wzrostowy, jednak w lutym bieżącego roku tendencja uległa odwróceniu. Dopiero w lipcu ceny delikatnie się zwiększyły.

 • 2020-09-26

  Skup mleka w Polsce

  Według GUS skup mleka w lipcu tego roku wyniósł 1 046,3 mln l.

 • 2020-09-20

  Krajowe pogłowie bydła

  Według danych GUS, w czerwcu 2020 r. pogłowie bydła wynosiło 6 328,4 tys. sztuk i było mniejsze o 29,7 tys. sztuk - 0,5% niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2019 r.- większe o 66,8 tys. sztuk - 1,1%.

 • 2020-09-16

  W lipcu spadły ceny pasz dla bydła

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w lipcu pasze dla bydła kosztowały mniej o 0,8% niż miesiąc wcześniej, czyli 1523 zł/t.

 • 2020-09-14

  Ceny mleka surowego i produktów mlecznych w Polsce

  Ceny mleka surowego i produktów mlecznych w Polsce są silnie skorelowane z cenami na rynku globalnym, które charakteryzują się dwuletnim cyklem koniunkturalnym.

 • 2020-09-12

  Pogłowie i produkcja unijnego żywca

  W grudniu 2019 r. w UE-28 pogłowie bydła liczyło 86,7 mln szt. i było o 1% niższe niż w roku poprzednim.

 • 2020-09-11

  Polski handel produktami mlecznymi

  Notowany w 2019 r. światowy popyt na przetwory mleczarskie wpływał stymulująco na ich wysyłkę z Polski.

 • 2020-09-11

  Sytuacja cenowa na rynku wołowiny

  W UE w okresie od lutego do kwietnia 2020 r. zaobserwowano obniżkę cen bydła rzeźnego.

 • 2020-09-10

  Wzrost krajowej produkcji mleka

  Jak wskazuje GUS, w 2019 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 14089,9 mln litrów i była większa od uzyskanej rok wcześniej o 2,3%.

 • 2020-09-09

  Samowystarczalność Polski na rynku wołowiny

  Przy nieznacznej krajowej konsumpcji mięsa wołowego, kształtującym się na poziomie 3 kg na mieszkańca i rosnącej od 2004 r. produkcji, Polska posiada wysoki stopień samowystarczalności żywnościowej na rynku wołowiny.

 • 2020-09-09

  Produkcja żywca wołowego na świecie

  Wołowina jest trzecim najczęściej konsumowanym gatunkiem mięsa na świecie, tj. po wieprzowinie i drobiu.

 • 2020-09-08

  Spadek unijnego importu wołowiny

  Do UE–28 w 2019 r. zaimportowano 318 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, czyli mniej o 7% niż w 2018 r.

 • 2020-09-07

  Eksport polskiej wołowiny

  Pomimo że Polska jest liczącym się w UE eksporterem wołowiny na rynki krajów trzecich, to przeważająca część asortymentu wołowego kierowana jest do państw UE. Sytuacji tej sprzyja m.in. konkurencyjna cena żywca wołowego w Polsce na tle pozostałych unijnych producentów, która jest o 15–20% mniejsza od średniej ceny w UE.
marka