| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (2.06.2017)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 26.05-2.06.2017 r. w transakcjach targowiskowych spadły ceny cieląt, młodego bydła opasowego i krów.

Ceny bydła na targowiskach (2.06.2017)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji

Tydzień

Zmiana

2.06.2017

26.05.2017

Tygodniowa w %

Cielęta 60 – 100 kg

Cena w zł/kg

12,35

13,30

-7,1

Szacunkowa podaż w szt.

148

132

12,1

Szacunkowa sprzedaż w szt.

123

111

10,8

Młode bydło opasowe

Cena w zł/kg

6,72

6,73

-0,1

Szacunkowa podaż w szt.

190

198

-4,0

Szacunkowa sprzedaż w szt.

157

161

-2,5

Krowy wybrakowane

Cena w zł/kg

4,43

4,47

-0,9

Szacunkowa podaż w szt.

410

377

8,8

Szacunkowa sprzedaż w szt.

325

315

3,2


Ceny bydła na targowiskach

W omawianym tygodniu spadły o 7,1%, czyli 0,95 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 13,30 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano wzrost z 132 szt. do 148 szt., co w skali tygodnia oznacza zwyżkę o 12,1%. Jednocześnie w analizowanym czasie zwiększyła się sprzedaż cieląt o 12 szt. z 111 szt. do 123 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem więcej o 10,8%.

 

W okresie od 26 maja do 2 czerwca 2017 roku zmalały notowania bydła w transakcjach targowych. 0,9% zniżkę odnotowano w obrębie średnich cen krów wybrakowanych, które zmniejszyły się do 4,43 zł/kg. Z kolei zasoby liczone w szt. były wyższe o 8,8%, czyli o 33 szt. W przypadku handlu zaobserwowano wzrost o 3,2%, tj. o 10 szt.

 

Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce zmniejszyły się notowania młodego bydła opasowego, za które średnio płacono 6,72 zł/kg. Porównując do ubiegłego tygodnia jest to 0,1% zniżka. Przez tydzień obniżce uległa też podaż omawianego rodzaju bydła o 4% do 190 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży jest to mniej o 2,5% do 157 szt.Tagi:
źródło: