| Autor: redakcja1

Ceny bydła na targowiskach (30.06.2017)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 23-30.06.2017 r. w transakcjach targowiskowych spadły ceny młodego bydła i krów, a wzrosły ceny cieląt opasowego.

Ceny bydła na targowiskach (30.06.2017)

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych

Kategoria informacji
Tydzień
Zmiana
30.06.2017
23.06.2017
Tygodniowa w %
Cielęta 60 – 100 kg
Cena w zł/kg
13,49
12,59
7,1
Szacunkowa podaż w szt.
142
168
-15,5
Szacunkowa sprzedaż w szt.
121
144
-16,0
Młode bydło opasowe
Cena w zł/kg
6,8
6,81
-0,1
Szacunkowa podaż w szt.
239
204
17,2
Szacunkowa sprzedaż w szt.
193
165
17,0
Krowy wybrakowane
Cena w zł/kg
4,47
4,50
-0,7
Szacunkowa podaż w szt.
430
455
-5,5
Szacunkowa sprzedaż w szt.
364
370
-1,6
 
Ceny bydła na targowiskach
 
W omawianym tygodniu wzrosły o 7,1%, czyli o 1 zł/kg stawki proponowane za cielęta w wadzie od 60 do 100 kg do 13,59 zł/kg. Tydzień wcześniej wyceniono je na 12,59 zł/kg. Biorąc pod uwagę ilość odstawień zaobserwowano spadek z 168 szt. do 142 szt., co w skali tygodnia oznacza zniżkę o 15,5%. Jednocześnie w analizowanym czasie zmniejszyła się sprzedaż cieląt o 23 szt. z 144 szt. do 121 szt. w ujęciu tygodniowym jest to zatem mniej o 16%.
 
W okresie od 23 do 30 czerwca 2017 roku spadły notowania bydła w transakcjach targowych. 0,1% zniżkę odnotowano w obrębie średnich cen młodego bydła opasowego, które zmniejszyły się do 6,80 zł/kg. Przez tydzień wzrostowi uległa za to podaż omawianego rodzaju bydła o 17,2% do 239 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży to więcej o 17% do 193 szt.
 
Zgodnie z danymi resortu rolnictwa, na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce zmniejszyły się notowania krów wybrakowanych, za które średnio płacono 4,47 zł/kg. Porównując do ubiegłego tygodnia jest to 0,7% zniżka. Przez tydzień obniżce uległa również podaż omawianego rodzaju bydła o 5,5% do 430 szt. Natomiast w przypadku sprzedaży jest to mniej o 1,6% do 364 szt.


Tagi:
źródło: