| Autor: redakcja1

Pogłowie krów mlecznych

Na koniec 2016 roku pogłowie krów mlecznych ukształtowało się na poziomie 2 130 tys. sztuk (dane IERiGŻ- PIB).

Pogłowie krów mlecznych
Liczba krów użytkowanych mlecznie zmniejszyła się w większości województw. Największy spadek odnotowano w województwach: dolnośląskim, zachodniopomorskim i lubuskim o 8-16,1%. W województwach: mazowieckim, lubelskim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim spadek wyniósł 1,1-6,9%. Pogłowie wzrosło natomiast w województwach: opolski, łódzkim, małopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, śląskim i wielkopolskim o 1,8-5,4%.
 
Średnia obsada krów mlecznych na 100 ha UR obniżyła się o 0,1 szt. do 14,6 szt. W trzech województwach: zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie obsada krów wynosi 2,7-3,3 szt./100 ha. W województwach pomorskim, opolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim na 100 ha średnio przypada 7,4-11,8 szt. W kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim 13,7-18,4 szt./100 ha. Największa obsada występuje w województwie mazowieckim 24 szt. i podlaskim 39 szt./100 ha UR.
 
Populacja bydła w grudniu 2016 r. liczyła 5 985,1 tys. sztuk i była o 3,9%, a więc większa o 222,6 tys. sztuk niż przed rokiem, a także o 0,8% w porównaniu z czerwcem 2016 r. o 46,1 tys. sztuk. Również w przypadku pogłowia krów nastąpiły zmiany. Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z grudniem 2015 r. o 31,3 tys. sztuk - 1,4% do 2 334,1 tys. sztuk, w tym pogłowie krów mlecznych o 1,2% - 26,4 tys. sztuk do 2 160,5 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2016 roku liczba krów była większa o 0,1% - 1,9 tys. sztuk.
 
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2016 roku wynosił: cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28,7%, młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1 – 2 lat - 27,4%, krowy - 39%, pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 4,9%.
 
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2015 roku zwiększył się udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku o 0,6%, i młodego bydła w wieku 1 – 2 lat o 0,8%, zmalał natomiast udział pogłowia pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat o 0,4% i krów o 10%.


Tagi:
źródło: