| Autor: redakcja1

Pogłowie krów mlecznych

W Polsce w pierwszej połowie 2018 r., w wyniku notowanej w 2017 r. poprawy rentowności chowu krów mlecznych, zaobserwowano dalszy wzrost pogłowia tych zwierząt, który dodatkowo był determinowany postępującymi procesami restrukturyzacji i modernizacji bazy surowcowej.

Pogłowie krów mlecznych
W czerwcu 2018 r. stado krów mlecznych liczyło 2 233 tys. szt. i było o 3,6% większe niż rok wcześniej. IERiGŻ – PIB szacuje, że w drugiej połowie roku utrzyma się zwyżkowy trend w pogłowiu i w grudniu 2018 r może być ono wyższe o 2,7% niż przed rokiem. Koncentracja chowu i systematyczna poprawa technologii produkcji i genetyki bydła mlecznego skutkują zwiększeniem się mleczności. Jak wynika szacunku IERiGŻ – PIB w 2018 r. może ona osiągnąć poziom 6 350 litrów/szt., a więc o 2% wyższy niż w 2017 r.
 
Krowy mleczne są utrzymywane przede wszystkim w gospodarstwach indywidualnych, tj. 95% krajowego pogłowia tych zwierząt. Chów koncentruje się w siedmiu województwach, a więc w mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i lubelskim. W sumie w tych regionach kraju znajduje się 83% krajowego pogłowia krów mlecznych i realizowanych jest 86% dostaw mleka do skupu.


Tagi:
źródło: