| Autor: redakcja1

Pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka w Polsce

Produkcja mleka w Polsce należy do podstawowej sfery działalności produkcji rolniczej pełniąc ważną funkcję gospodarczą, społeczną i środowiskową.

Pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka w Polsce
W 2017 r. towarowa produkcja surowca - 16,3 mld zł stanowiła 19% wartości towarowej produkcji rolniczej - 84,3 mld zł i 32% wartości towarowej produkcji zwierzęcej - 51,4 mld zł. Zapewnia ona producentom stały dochód i prowadzona jest w wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych. W 2018 r. chów krów mlecznych prowadzony był w 230 tys. gospodarstw rolnych, w tym 120 tys. gospodarstw dostarczało mleko do przemysłu mleczarskiego.
 
Poczynione inwestycje, proces koncentracji chowu krów mlecznych oraz systematyczna poprawa technologii produkcji i materiału genetycznego wpływają stymulująco na zwiększenie się produkcji mleka, a Polska jest zaliczana do grona największych unijnych producentów surowca. W miesiącach styczeń–październik 2018 r. do skupu trafiło 9,7 mld litrów mleka, czyli o 2,4% więcej niż w tym samym okresie 2017 r. Po zniesieniu unijnego mechanizmu kwotowania produkcji mleka w Polsce nastąpiło odwrócenie tendencji spadkowej w pogłowiu krów mlecznych. W pierwszej połowie 2018 r. stado krów było o 3,6% - 79 tys. szt. większe niż rok wcześniej i liczyło 2 233 tys. szt. Przewiduje, że w drugiej połowie roku utrzymała się zwyżkowa tendencja w pogłowiu i w grudniu 2018 r. może być ona o 2,7% większa niż przed rokiem i wynieść 2 210 tys. szt. Jednocześnie wydajność krów oszacowano na poziomie 6 350 litrów/sztukę, tj. o 2% wyższym niż w 2017 r. W wyniku czego w 2018 r. produkcja mleka w Polsce może wynieść 13,8 mld litrów, a zatem to więcej o 3,5% niż w 2017 r., a dostawy do przemysłu mleczarskiego mogą wzrosnąć o 4% do 11,8 mld litrów.
 
W 2019 r., w wyniku prognozowanej stosunkowo niższej dynamiki wzrostu cen mleka możliwy jest powrót do zmniejszenia pogłowia krów. Przewiduje się, że w czerwcu 2019 r. liczba krów mlecznych może wynieść 2 205 tys. szt. i być mniejsza o 1,3% - 28 tys. szt. niż w czerwcu 2018 r. Przy dalszym wzroście mleczności o 2% do 6 450 litrów/szt., produkcja mleka w Polsce w 2019 r. może się ukształtować w granicy 14 mld litrów i być o 1,5% większa od prognozowanej na rok 2018.


Tagi:
źródło: