| Autor: redakcja1

Sytuacja w sektorze mięsa wołowego w Polsce i w UE

Według notowań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi cena skupu netto żywca wołowego w Polsce w ostatnim tygodniu sierpnia 2017 r. wyniosła 6,44 zł/kg i była o 3,4% wyższa niż przed miesiącem i o blisko 6% wyższa w relacji rocznej.

Sytuacja w sektorze mięsa wołowego w Polsce i w UE
Według danych Komisji Europejskiej (KE) średnia cena żywca wołowego (klasy A/C/Z-R3) w UE-28 w lipcu br. wyniosła 373,3 EUR/100 kg i była o 0,2% wyższa niż przed miesiącem, natomiast w relacji r/r wzrosła o 4,6%. Cena żywca wołowego w Polsce (317,4 EUR/100 kg) była o prawie 15% niższa niż średnio w UE-28, natomiast w porównaniu do największych producentów tego mięsa w UE, różnica ta była dużo większa. Tylko nieliczne kraje UE miały cenę niższą niż w Polsce, to m.in.: Łotwa (241,9 EUR/100 kg), Węgry (247,2 EUR/100 kg), czy Litwa (291,1 EUR/100 kg).
 
Z lipcowych prognoz KE wynika, że produkcja mięsa wołowego w krajach UE-28 w 2017 r. będzie wyższa niż rok wcześniej o 0,8% i wyniesie ok. 7,96 mln t. Zauważyć jednak należy, że kraje UE-13 w 2017 r. odnotują ok. 2,7-proc. wzrost produkcji tego mięsa do ok. 934 tys. t, podczas gdy w krajach UE-15 produkcja wołowiny wzrośnie zaledwie o 0,6% do 6,92 mln t. Wg prognoz KE, spośród krajów UE-15 największy wzrost produkcji mięsa wołowego w 2017 r. może mieć miejsce w Holandii (o 12,5%), Danii (o 4,7%) oraz Irlandii (o 3,4%). Natomiast spadek na poziomie ok. 0,8% przewidywany jest we Francji (największego producenta wołowiny w UE), ze względu na prognozowane obniżenie ubojów młodego bydła rzeźnego (o ok. 12%). Z kolei spośród krajów UE-13 duży wzrost produkcji mięsa wołowego w 2017 r. może osiągnąć Rumunia (o ok. 17%). W Polsce, wg prognoz IERiGŻ-PIB, przewiduje się wzrost produkcji tego mięsa o ok. 1,4% do ok. 500 tys. t.
 
Z kolei prognozy KE na 2018 r. przewidują spadek produkcji mięsa wołowego w UE-28 o 1,4% do 7,85 mln t, przy czym w krajach UE-13 zmniejszy się ona o 1,0%, zaś w krajach UE-15 o 1,5% r/r. Będzie to pierwszy spadek po czerech latach umiarkowanego wzrostu. Poziom tego spadku jest jednak nadal niepewny, gdyż będzie to zależeć od stopnia, w jakim będzie przebiegała restrukturyzacja sektora mleczarskiego w UE i związany z tym ubój krów i jałówek.
 
Jak zauważają eksperci Banku BGŻ BNP Paribas, że w okresie I-V 2017 r. UE o blisko 28%, do ok. 95,0 tys. t, zwiększyła eksport mięsa wołowego (CN 0201 i 0202) do krajów trzecich. Głównym odbiorcą mięsa wołowego schłodzonego (CN 0201) były Bośnia i Hercegowina (23% unijnego eksportu), Norwegia (18%) oraz Szwajcaria (17%). Natomiast mięsa wołowego mrożonego (CN 0202) Hongkong (18% udziału w unijnym eksporcie i blisko 2-krotny wzrost w relacji r/r), Filipiny (14% i prawie 3-krotny wzrost) oraz Ghana (6%). Prognozy KE na 2017 r. przewidują wzrost eksportu o ok. 10% (do 268 tys. t), natomiast w kolejnym roku już tylko o 1,0% (do 271 tys. t).


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!