30,5 tys. wniosków na "Modernizację" i 3,4 tys. na "Młodego rolnika"

Minęły niemal 3 tygodnie o chwili zakończenia naboru wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" i "Młodego rolnika". Pomimo, iż dane dotyczące liczby złożonych wniosków ciągle jeszcze nieznacznie rosną, można przyjąć, że obecne będą bardzo bliskie ostatecznych.

30,5 tys. wniosków na

Modernizacja gospodarstw rolnych

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tegorocznym naborze na "Modernizację gospodarstw rolnych", na dzień 18 maja 2016 r., wnioski o wsparcie złożyło blisko 30,5 tys. rolników, którzy ubiegają się o przyznanie wsparcia w wysokości 5,97 mld zł. Przypomnijmy, iż pierwsze informacje z 4 maja br. wskazywały na 16 tys. złożonych wniosków.

Wsparcie można było otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego i racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. zwiększenie liczby zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował służy ochronie środowiska naturalnego. W przypadku obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji na kolejność przysługiwania pomocy wpływ będą miały również punkty otrzymane w oparciu o określone w rozporządzaniu wykonawczym kryteria wojewódzkie. W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. W sumie będzie ich 22. Dla każdego z obszarów związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej (rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego) zostaną opublikowane po 2 listy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych województw łącznie), a dla obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji zostanie opublikowanych 16 list wojewódzkich.

Ponad 3,4 wniosków od młodych rolników

Dzień 29 kwietnia 2016 r. był ostatnim na złożenie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
W tegorocznym naborze wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii złożyło w ARiMR 3 430 młodych rolników (stan na 18 maja br.). Od 4 maja br. liczba złożonych wniosków wzrosła zatem o 450 szt., a dane te ciągle jeszcze nie są ostateczne.

W pierwszej kolejności pomoc będzie przysługiwać wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym będzie ona przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 12 punktów.


Tagi:
źródło: