| Autor: mikolaj

60 tys. zł na rozwój małych gospodarstw

Od 30 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie restrukturyzacji małych gospodarstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnicy mogą liczyć na premie w wysokości 60 tys. zł. Będą mogli je wykorzystać na takie zmiany, dzięki którym ich gospodarstwa staną się bardziej rentowne i konkurencyjne. Na przeprowadzenie tego procesu będą mieli maksymalnie trzy lata.

60 tys. zł na rozwój małych gospodarstw

Restrukturyzacja małych gospodarstw

– W ramach poddziałania Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnik ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie co najmniej 24 miesięcy przed złożeniem wniosku, prowadzący działalność samodzielnie, na własny rachunek, może uzyskać dofinansowanie na realizację inwestycji związanej z restrukturyzacją  swojego gospodarstwa – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Tomasz Kułak, zastępca dyrektora w Departamencie Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadacze gospodarstwa rolnego na terenie Polski, o ekonomicznej wielkości mniejszej niż 10 tys. euro. Potencjalni beneficjenci muszą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie (jako rolnik lub jego małżonek) nieprzerwanie przez nie mniej niż dwa pełne lata poprzedzające miesiąc złożenia wniosku. Z działania wykluczone są osoby, które w tym okresie prowadziły inną działalność gospodarczą.


– Beneficjent będzie musiał doprowadzić do tego, aby wielkość ekonomiczna gospodarstwa osiągnęła co najmniej 10 tys. euro i żeby wzrosła o co najmniej 20 proc. względem tego roku – precyzuje Tomasz Kułak. – Trzeba tego dokonać w ciągu maksymalnie trzech lat przewidzianych na realizację biznesplanu. Jest to działanie komplementarne wobec Modernizacji gospodarstw rolnych i Młodego rolnika, ponieważ dotyczy trochę innego profilu potencjalnych beneficjentów. Tutaj, co wyraźnie widać w nazwie poddziałania, chodzi tylko o małe gospodarstwa.

Pomoc przyznawana będzie w formie premii w wysokości 60 tys. zł.Każdy wniosek zostanie poddany ocenie, w której pod uwagę będą brane m.in. docelowa wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek wnioskodawcy. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!