| Autor: mikolaj

Aktualne plany działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej do końca września

Do 30 września 2016 r. rolnicy powinni złożyć kopie pierwszej i trzeciej strony aktualnych planów działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej.

Aktualne plany działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej do końca września

Rolnicy, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego albo zarządcy którzy rozpoczęli realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w roku 2015 lub 2016 powinni do 30 września br. przesłać lub dostarczyć osobiście do odpowiednich biur powiatowych ARiMR kopie aktualnych planów działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej w części zawierającej:

  • dane rolnika realizującego zobowiązanie ekologiczne lub rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zarządcy realizującego rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz jego podpis;
  • dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej i jego podpis oraz w przypadku, gdy plan działalności rolnośrodowiskowej został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego - dane tego eksperta i jego podpis;
  • wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik lub zarządca realizuje zobowiązanie ekologiczne lub rolno-środowiskowo-klimatyczne wraz z podpisem doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej.

Powyższe informacje zawarte są na pierwszej oraz trzeciej stronie planu działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej.

Po 30 września biura powiatowe ARiMR będą pisemnie wzywać rolników lub zarządców, którzy nie złożą ww. kopii dokumentów, o ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenie wezwania.

Konieczność złożenia kopii aktualnych planów działalności ekologicznej w części zawierającej ww. dane wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1270). Dodatkowo trwają prace nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym jest zawarty analogiczny przepis dotyczący konieczności uzupełnienia dokumentów związanych z realizowanym zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym.

W roku 2017 i latach następnych obowiązek dostarczania kopii ww. stron planu działalności ekologicznej lub planu działalności rolnośrodowiskowej ustalono na dzień 15 lipca roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej lub pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

Ponadto obowiązek ten będzie dotyczył także rolników lub zarządców, którzy w trakcie realizacji zobowiązania dokonają zmiany wykazu pakietów lub wariantów zawartych w tym planie lub tych, którzy rozpoczynać będą realizację działania (w tym także rolników oraz zarządców, którzy zakończyli poprzednie zobowiązanie i nadal chcieliby uzyskiwać wsparcie w ramach PROW 2014-2020).Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!