| Autor: mikolaj

ARiMR i PODR razem dla beneficjentów PROW 2007-2013

W piątek 6 czerwca 2014 r., w Gabinecie Członka Zarządu Województwa Pomorskiego – Ryszarda Świlskiego doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, reprezentowaną przez Stanisławę Bujanowicz – Zastępcę Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni oraz Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku – reprezentowanym przez Dyrektora - Aleksandra Mach.

ARiMR i PODR razem dla beneficjentów PROW 2007-2013
Na mocy niniejszego porozumienia Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku powołał zespół złożony z 24 doświadczonych doradców, którzy będą nieodpłatnie świadczyć usługi doradcze, na rzecz wnioskodawców i beneficjentów  PROW 2007-2013.

Doradcy PODR będą służyć swoją wiedzą i fachową pomocą w zakresie prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych kosztów, a także będą pomagać w przygotowywaniu odpowiedzi do Agencji lub zastrzeżeń do protokołów z kontroli. Działania, w ramach których  będzie można uzyskać pomoc specjalistów z PODR  to:
- ułatwianie startu młodym rolnikom,
- modernizacja gospodarstw rolnych,
- przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych,
- wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach   gospodarowania (ONW),
- program rolnośrodowiskowy,
- zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne,
- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- grupy producentów rolnych oraz grupy producentów owoców i warzyw,
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
 
Stanisława Bujanowicz - Zastępca Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni oraz Aleksander Mach – Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, w obecności Ryszarda Świlskiego – Członka Zarządu Województwa Pomorskiego zadeklarowali pełną gotowość w przystąpieniu do realizacji projektu finansowanego ze środków pomocy technicznej PROW 2007-2013.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!