| Autor: redakcja1

ARiMR realizuje płatności końcowe w kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok

1 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła realizację płatności końcowych w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW. Na ich wypłatę ma czas do końca czerwca 2023 r. Łącznie z zaliczkami, które były wypłacane od 17 października do 30 listopada, do połowy grudnia w ramach dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 r. na konta rolników trafiło 13,21 mld zł.

ARiMR realizuje płatności końcowe w kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok
Od kilku lat wypłata środków w ramach kampanii dopłat bezpośrednich realizowana jest w formie zaliczek i płatności końcowych.

W tym roku zaliczki wypłacane były od 17 października do 30 listopada. Co warto podkreślić, od 2019 r. polscy rolnicy otrzymują je na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich jest to 70 proc., a jeśli chodzi o płatności obszarowe z PROW – 85 proc. należnych dopłat. Otrzymane w formie zaliczek pieniądze pozwalają przygotować się rolnikom do nowego sezonu – zakupić materiał siewny, nawozy, paliwa itd.

Do końca listopada do nieco ponad 1,2 mln rolników trafiło 10,781 mld zł w ramach zaliczek na płatności bezpośrednie, natomiast ponad 2,143 mld zł to kwota zaliczek na płatności obszarowe z PROW przelana na konta ponad 847 tys. beneficjentów.

Zaliczki wypłacane były na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).

Od 1 grudnia 2022 r. ARiMR wypłaca tzw. płatności końcowe. Do połowy miesiąca z tego tytułu na konta rolników trafiło ponad 290 mln zł – 221 mln zł w ramach płatności bezpośrednich i 69 mln zł w ramach PROW. Łącznie – w ramach zaliczek i płatności końcowych – przekazanych zostało 13,21 mld zł.

W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiegało się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł.

Agencji zależy, by jak najsprawniej przekazywać należne rolnikom środki. Pieniądze nie będą mogły być wypłacone, jeśli dane dotyczące numerów kont są nieaktualne. Jeżeli rachunek będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany należy zgłaszać w biurach powiatowych Agencji.


Tagi:
źródło: