| Autor: mikolaj

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na posadzenie lasu

W dniu dzisiejszym, 2 dnia czerwca 2014 r. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne". Z takiej pomocy korzystają najczęściej gospodarze, którzy prowadzą działalność na słabych jakościowo gruntach i otrzymują niskie plony, a co z tego wynika mierne dochody.

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na posadzenie lasu

Wsparcie z tego działania może uzyskać rolnik, który zadeklaruje posadzenie lasu na swoim gruncie lub na gruncie należącym do jego małżonka, albo też na terenie którego jest współwłaścicielem. Powierzchnia przeznaczona do zalesienia musi być większa niż 0,5 ha, a jej szerokość musi wynosić powyżej 20 m. W przypadku gruntów graniczących z lasem, nie stosuje się tych wymagań, wystarczy jedynie by ich powierzchnia wynosiła co najmniej 0,1 ha. Maksymalny obszar, który może zalesić jeden gospodarz wynosi 100 ha. Nie można sadzić lasu m.in. na terenach objętych programem "Natura 2000", w parkach krajobrazowych czy rezerwatach przyrody. Ważne jest to, że zalesienie gruntu nie może być sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wysokość wsparcia jakie może otrzymać rolnik z ARiMR, zależy od tego na jakich gruntach zdecyduje się posadzić las. Jeżeli są to grunty rolne, wówczas przysługują mu trzy rodzaje pomocy.

Pierwszy z nich to, wypłacane jednorazowo po posadzeniu lasu, wsparcie na zalesianie. Wynosi ono od 4160 zł/ha do 6260 zł/ha i zależy m.in. od proporcji gatunków drzew iglastych i liściastych oraz ukształtowania terenu. Dodatkowe pieniądze można uzyskać za wykonanie odpowiedniego, zaleconego przez nadleśniczego, zabezpieczenie sadzonek.

Drugim rodzajem wsparcia jest premia pielęgnacyjna. Otrzymują ją gospodarze przez kolejne pięć lat i wynosi ona rocznie w zależności od ukształtowania terenu od 970 zł/ha do 1360 zł/ha. Tu również można otrzymać dodatkową pomoc za stosowanie zaleconych przez nadleśniczego środków ochronny uprawy leśnej przed zwierzyną.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!