ARiMR wysyła decyzje ONW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła wysyłać decyzje o przyznaniu płatności ONW w 2010 roku.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest dobrze przygotowana na wypłatę środków, które są przyznawane z tytułu wsparcia na prowadzenie działalności na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (tzw. dopłaty ONW). Każdego roku rolnicy składają na jednym formularzu wnioski o wsparcie z tytułu ONW oraz o przyznanie płatności obszarowych. Jak informuje ARiMR 90 % spośród ponad 700 tyś. wniosków złożonych w  2010 roku do Biur Powiatowych przeszło kontrolę administracyjną i w chwili obecnej podlega naliczaniu płatności. Kolejnym etapem jest wydanie decyzji administracyjnej i po jej uprawomocnieniu, na konta wnioskodawców są przelewane środki finansowe.

 

Jeszcze nigdy w historii swojej działalności ARiMR nie wypłacała tak szybko środków z tego tytułu co zasługuje na szczególną uwagę. Dlatego też w pierwszej kolejności dopłaty otrzymają gospodarstwa, które ucierpiały w trakcie tegorocznych klęsk żywiołowych. Ponadto w 2010 roku ARiMR na wypłaty środków z tytułu prowadzenia działalności rolniczej na terenach ONW przeznacza około 1,3 miliarda zł. Co więcej, 85% środków z tego tytułu planuje się wypłacić do końca tego roku.

 

Tereny ONW w Polsce zajmują około 56% powierzchni kraju. Są to obszary, na których działalność rolnicza wiąże się z większymi nakładami finansowymi związanymi z niekorzystnym ukształtowaniem terenu, warunkami wodnymi i klimatycznymi czy też z niską jakością gleb. Wysokość dopłaty zależy od różnych czynników, które występują w danej strefie ONW. Poniższa tabela pokazuje wysokość stawki, dla poszczególnych stref:

 

STREFA STAWKA UTRUDNIENIA
NIZINNA I 179,00 zł

Ograniczenia w produkcji rolniczej wynikające z: niskiej jakości gleb, niekorzystnych warunków klimatycznych lub wodnych, a także: spowodowane niesprzyjającym ukształtowaniem terenu, niskim wskaźnikiem demograficznym i znacznym udziałem w całej populacji ludności związanej z rolnictwem.

NIZINNA II 264,00 zł

Gorsze warunki prowadzenia działalności rolniczej wyrażone poprzez "wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzennej produkcji" nie przekraczający wartości 52.

O SPECYFICZNYCH UTRUDNIENIACH NATURALNYCH 264,00 zł

W gminach i obrębach ewidencyjnych rejonów podgórskich, które zostały wyznaczone na potrzeby ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z późn. zm.), a także co najmniej połowa powierzchni użytków rolnych położonych na wysokości powyżej 350 m. n.p.m.

GÓRSKA 320,00 zł

Niekorzystne warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu, gminy i obręby ewidencyjne, w których ponad połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m.

 

Aby uzyskać płatność z tytułu gospodarowania na terenach ONW, należy: posiadać co najmniej 1ha użytków rolnych położonych na tych terenach, zobowiązać się do przestrzegania wymogów i norm wynikających z zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) i oczywiście złożyć wniosek  w wyznaczonym terminie.

 

Płatność z tytułu ONW przyznawana jest tylko do powierzchni 300ha i podlega modulacji:

  • do 50 ha wnioskodawca otrzymuje 100% dopłaty o jaką wnioskował;
  • od 50 do 100 ha wnioskodawca otrzymuje 50% dopłaty o jaką wnioskował;
  • od 100 do 300 ha wnioskodawca otrzymuje 25% dopłaty o jaką wnioskował.

Źródło: ARiMR

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!