| Autor: mikolaj

ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców wsi ciszył się, prowadzony od 15 maja przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" finansowany z PROW 2007-2013.

ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków z działania
Nabór miał się zakończyć 21 czerwca, ale w związku z tym, że ten dzień wypadał w sobotę - tego dnia Oddziały Regionalne ARiMR były czynne tak jak w każdy dzień roboczy - wnioski o pomoc można było również złożyć w poniedziałek 23 czerwca br. Do 21 czerwca wnioski o takie premie złożyło w Oddziałach Regionalnych ARiMR 18 242 młodych rolników. Agencja ma do rozdzielenia na przyznanie takiej pomocy ok. 800 mln zł.

Przypomnijmy, iż zasady i warunki udzielania wsparcia młodym rolnikom w tegorocznym naborze różniły się od tych obowiązujących w ubiegłych latach. Najważniejszą zmianą było zwiększenie kwoty pomocy, którą może otrzymać młody rolnik. Premia wyniosła 100 tys. zł a  poprzednim naborze było to 75 tys. zł. Pozostawiono możliwość skorzystania ze wsparcia na "Ułatwianie startu młodym rolnikom" osobom, które prowadziły działalność rolniczą jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, z tym że ten okres został wydłużony w stosunku do minionego naboru. Wcześniej młody rolnik mógł ubiegać się o pomoc także wtedy gdy prowadził samodzielnie gospodarstwo nie dłużej niż 12 miesięcy, liczone do dnia złożenia wniosku o pomoc, a w tegorocznym naborze jest to aż 15 miesięcy. Dłuższy był też termin na uzupełnienia wykształcenia przez młodych rolników, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej. Dotychczas było tak, że gospodarze, mieli na uzupełnienie wykształcenia 3 lata od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia. Teraz, termin ten został wydłużony do 3 lat i 9 miesięcy, ale tylko w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej np. zamknięcia szkoły do której uczęszczał rolnik. Ta zmiana dotyczy także beneficjentów z lat ubiegłych,  ale  muszą oni  udokumentować zaistnienie szczególnych zdarzeń losowych, które sprawiły, że wykształcenie zdobyli z opóźnieniem.

ARiMR będzie musiała pracować szybciej przy rozpatrywaniu wniosków. Do 50 dni zmniejszy się czas jaki będzie miała Agencja na weryfikację oraz pełną merytoryczna ocenę złożonych wniosków. Krótszy jest również termin pozwalający na dokonanie przez młodych rolników uzupełnień i poprawek w złożonych wnioskach o pomoc. Po otrzymaniu z ARiMR  wezwania do usunięcie braków formalnych, mają na to tylko 7 dni.  Dlatego ważne jest, aby młodzi gospodarze starali się przygotować bardzo starannie i dokładnie swoje wnioski o wsparcie, by uniknąć stresów związanych z krótkim terminem na wprowadzenie zmian i poprawek. W tegorocznym naborze nie będzie limitów finansowych przyznanych poszczególnym województwom, będzie natomiast jedna koperta finansowa dla całego kraju. O kolejności przysługiwania wsparcia zadecyduje liczba zdobytych punktów przez wnioskujących o uzyskanie premii dla młodych rolników.  Będą one poznawane na podstawie trzech kryteriów: powierzchnia użytków rolnych - maksymalnie można otrzymać 16 pkt. (im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik rozpoczynając swoją samodzielną działalność tym dostanie więcej punktów); wykształcenia młodego rolnika - maks. 5 pkt. (im wyższe wykształcenie tym więcej punktów) oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo - maks. 5 pkt. (oznacza to priorytet dla rolników gospodarujących na terenach na których panuje wysokie bezrobocie). Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez rolnika starającego się o uzyskanie premii, co najmniej 7 punktów.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!