| Autor: redakcja1

Budowa i modernizacja laboratoriów badawczych: wystartował kolejny nabór z KPO

Od 22 marca 2023 r. trwa przyjmowanie wniosków o objęcie wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) inwestycji w rozbudowę potencjału badawczego. Instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mogą uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację laboratoriów.

Budowa i modernizacja laboratoriów badawczych: wystartował kolejny nabór z KPO

Wsparcie będzie dotyczyło inwestycji w ramach KPO: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego dla części inwestycji: budowa lub modernizacja laboratoriów instytutów.

Termin i sposób składania wniosków

Nabór będzie prowadzony elektronicznie w systemie CST2021 od 22 marca do 25 kwietnia 2023 r.

Przedsięwzięcia objęte wsparciem

Będzie można uzyskać wsparcie na budowę lub modernizację laboratoriów instytutów nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Beneficjenci

Wsparcie może być udzielone wyłącznie instytutom badawczym nadzorowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pula środków

Łączny budżet inwestycji A2.4.1 KPO wynosi 372,62 mln zł.

Niezbędne dokumenty

Potrzebne dokumenty znajdują się w załącznikach. Są to:

  • regulamin naboru;

  • załącznik do regulaminu – katalog kosztów kwalifikowalnych;

  • harmonogram rzeczowo-finansowy;

  • wzór umowy;

  • wzór deklaracji wekslowej;

  • harmonogram płatności.Tagi:
źródło: