| Autor: mikolaj

Czy uda się zwiększyć budżet na modernizację gospodarstw?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że niezmiennie podejmuje kroki zmierzające do zwiększenia budżetu w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" tak, aby umożliwić objęcie Finansowaniem jak największej liczby operacji, o których wsparcie wnioskowano w 2011, 2012 i 2013 roku.

Czy uda się zwiększyć budżet na modernizację gospodarstw?

W okresie od rozpoczęcia wdrażania do chwili obecnej dokonano aż sześciu zmian finansowych programu, polegających na realokacji na rzecz działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" łącznie około 494 mln euro, tj. około 2 mld zł.

W dniu 16 kwietnia 2014 r. Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej (KE) z wnioskiem o zmianę PROW 2007-2013 polegającą przede wszystkim na przesunięciu środków w wysokości 200 mln euro na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych".

Ze względu na nieprzychylne stanowisko Komisji Europejskiej prowadzone są obecnie intensywne działania w celu przedstawienia słuszności polskiej propozycji.


Równolegle prowadzone są prace nad zmianą rozporządzenia dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych", aby w przypadku uzyskania akceptacji KE możliwe było szybkie utworzenie ogólnopolskiej listy przysługiwania pomocy złożonej z wniosków z 2011, 2012 i 2013 roku, które obecnie oczekują na możliwość finansowania. Ze względu na fakt, iż bardzo liczna grupa gospodarstw prowadzących produkcję mleka już uzyskała wsparcie w ramach PROW 2007-2013, proponuje się, aby wnioski dotyczące tzw. priorytetu mleczarskiego były finansowane po wnioskach niedotyczących tego priorytetu.

Z szacunków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że kwota 200 mln euro nie pozwoli na współfinansowanie wszystkich inwestycji, o których wsparcie ubiegali się rolnicy składając wnioski w latach 2011-2013.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!