| Autor: mikolaj

Decyzje dotyczące imigrantów nie powinny mieć znaczenia dla wielkości dopłat bezpośrednich

W związku z pismem Zarządu KRIR, dotyczącym sprzeciwu wobec doniesień medialnych w sprawie zmniejszenia dopłat bezpośrednich dla rolników w tych krajach, które nie przyjmą uchodźców i przekazania tych środków na fundusz migracyjny, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Spraw Zagranicznych, przesłanym do wiadomości Prezesowi KRIR, przekazał swoje stanowisko w tej kwestii.

Decyzje dotyczące imigrantów nie powinny mieć znaczenia dla wielkości dopłat bezpośrednich

Minister informuje ww. wystapieniu, że podstawowym celem płatności bezpośrednich jest wsparcie dochodów rolników. Instrument ten zapewnia stabilność dochodów rolników w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej, łagodzi skutki gwałtownych zmian występujących na rynkach rolnych i zmniejsza naturalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności rolniczej. Uwzględniając powyższe, w opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzje państwa członkowskiego dotyczące innych obszarów czy polityk nie powinny wpływać na wysokość środków finansowych przeznaczonych na to wsparcie. W przypadku jakichkolwiek inicjatyw na forum UE zmierzających do redukcji kwot, które zostały nam przydzielone w ramach systemu płatności bezpośrednich do roku 2020, strona Polska powinna wyrazić stanowczy sprzeciw.

Zaznaczono, że należy mieć na względzie, ze obecne krajowe koperty finansowe przeznaczone na ten cel zostały ustalone w oparciu o historyczne wielkości produkcji, takie jak: plony referencyjne zbóż, powierzchnia upraw polowych, liczba zwierząt (w przypadku Polski były to dane GUS z lat 1995-1999) i uwzględniają jedynie niewielkie, stopniowe zmniejszanie różnic między krajami UE.


W rezultacie rolnicy w Polsce otrzymują w ramach płatności bezpośrednich znacznie niższe kwoty, niż np. rolnicy w Niemczech czy we Francji. Taka sytuacja ma negatywny wpływ na warunki konkurowania polskich rolników. Wobec powyższego należy dążyć do wyrównania poziomu płatności bezpośrednich.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!