| Autor: mikolaj

Dobiega końca pierwszy etap wypłat płatności bezpośrednich

Do 27 stycznia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta bankowe ok. 470 tys. rolników 1,025 mld zł. Dobiega zatem końca pierwszy etap realizacji dopłat bezpośrednich, w którym środki miały zostać przekazane ok. 500 tys. rolników.

Dobiega końca pierwszy etap wypłat płatności bezpośrednich

Dopłaty bezpośrednie

Od 1 grudnia 2015 r. realizowane są płatności bezpośrednie dla rolników, którzy ubiegają się o przyznanie tylko i wyłącznie:
  • jednolitej płatności obszarowej (do 7 ha),
  • płatności redystrybucyjnej,
  • płatności na zazielenianie,
  • płatności do krów,
  • płatności do bydła
  • płatność do kóz.
Jednocześnie rolnicy ci nie mogą podlegać dyscyplinie finansowej, czyli wysokość płatności nie może być większa niż równowartość kwoty 2 tys. euro, tj. 8 489,60 zł. Oprócz tego rolnicy nie mogą być wytypowani do kontroli na miejscu oraz nie mogą mieć pomniejszonych płatności np. z tytułu złożenia wniosku po terminie, złożenia zmian do wniosków, przedeklarowania powierzchni.

W kolejnym etapie realizacji płatności obszarowych, najprawdopodobniej 22 lutego 2016 r., zostanie wdrożona funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiająca pełną kontrolę administracyjną i naliczanie pozostałych płatności. Wtedy będą naliczane i sukcesywnie wypłacane płatności obszarowe dla kolejnych 35–40% rolników, czyli ok. 500 tys. osób, którzy złożyli wnioski o ich przyznanie wiosną 2015 r.

Najprawdopodobniej 4 kwietnia 2016 r. wdrożony zostanie ostatni element systemu informatycznego umożliwiający naliczanie i wypłatę płatności bezpośrednich rolnikom podlegającym kontroli na miejscu oraz tym, którzy są zobowiązani do utrzymywania obszarów proekologicznych EFA.

Czytaj także: Harmonogram wypłat płatności bezpośrednich


Płatności ONW i rolnośrodowiskowe

Od 16 października 2015 r. Agencja rozpoczęła realizację tegorocznych płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych. Na razie do 25 stycznia, dopłaty ONW w wysokości 483,2 mln zł otrzymało ok. 410 tys. rolników, a ok. 163 mln zł w ramach płatności rolnośrodowiskowych trafiło do ok. 23 tys. rolników.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!