Dobiega końca wypłata dopłat za 2015 r.

Od 1 grudnia ub.r. do 4 maja 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 8,23 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 1,25 mln rolników. Na dopłaty czeka jeszcze zatem ok. 100 tys. rolników.

Dobiega końca wypłata dopłat za 2015 r.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok złożyło wiosną ub. r. 1,35 mln rolników. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na realizację tych dopłat wynosi 14,49 mld złotych. Dotychczas wraz z zaliczkami na poczet płatności Agencja wypłaciła łącznie 10,91 mld złotych. Przypomijmy, iż wcześniej od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych, a pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników.

Płatności bezpośrednie za 2015 r.

Od początku grudnia 2015 r. realizowane były płatności bezpośrednie dla rolników, którzy ubiegają się o przyznanie tylko i wyłącznie: jednolitej płatności obszarowej (do 7 ha), płatności redystrybucyjnej, płatności na zazielenianie, płatności do krów, płatności do bydła,  płatność do kóz. Jednocześnie rolnicy ci nie mogli podlegać dyscyplinie finansowej, czyli wysokość płatności nie może być większa niż równowartość kwoty 2 tys. euro, tj. 8 489,60 zł. Oprócz tego rolnicy nie mogą być wytypowani do kontroli na miejscu oraz nie mogli mieć pomniejszonych płatności np. z tytułu złożenia wniosku po terminie, złożenia zmian do wniosków, przedeklarowania powierzchni.

W lutym wdrożono funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiającą pełną kontrolę administracyjną i naliczanie pozostałych płatności. Od tego momentu są naliczane i sukcesywnie wypłacane płatności obszarowe dla kolejnych 35–40% rolników, czyli ok. 500 tys. osób.

 

W kwietniu 2016 r. wdrożono ostatni element systemu informatycznego umożliwiający naliczanie i wypłatę płatności bezpośrednich rolnikom podlegającym kontroli na miejscu oraz tym, którzy są zobowiązani do utrzymywania obszarów proekologicznych EFA.

Wypłata dopłat ONW i płatności rolnośrodowiskowych

Agencja przekazała dotychczas na konta bankowe ok. 650 tys. rolników 1,09 mld złotych w ramach ONW i ponad 163 mln złotych dla ok. 25 tys. rolników - w ramach płatności rolnośrodowiskowych.Tagi:
źródło: