Dopłaty bezpośrednie. Spóźnialscy mają czas do 11 lipca

Rolnicy, którzy nie złożyli do 15 czerwca wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 r. mają jeszcze szansę na jego dostarczenie do 11 lipca. Z tym, że za każdy roboczy dzień opóźnienia należne im dopłaty będą pomniejszane o 1%.

Dopłaty bezpośrednie. Spóźnialscy mają czas do 11 lipca

Dopłaty bezpośrednie

Do 14 czerwca 1,26 mln rolników złożyło w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok. Ilu rolników spóźniło się dowiemy się zapewne za kilka/kilkanaście dni.

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 r. można składać osobiści lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych ARiMR, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową - wówczas o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania - lub wypełnić zamieszczony na portalu internetowym ARiMR  e-wniosek. Ten ostatni z wymienionych sposobów jest bardzo wygodny, ponieważ system obsługujący e-wniosek automatycznie sprawdzi, czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione oraz czy wniosek jest kompletny. Samo złożenie nie wymaga wizyty w naszym biurze powiatowym, które często jest oddalone wiele kilometrów od domu rolnika, wystarczy jedynie wysłać wniosek elektronicznie.Tagi:
źródło: