| Autor: redakcja1

Dopłaty do materiału siewnego - stawki za 2022 rok

30 grudnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty do materiału siewnego - stawki za 2022 rok
Rolnicy, którzy zakupili jesienią 2021 oraz wiosną 2022 materiał do siewu  i złożyli wnioski o dofinansowanie do zużytego do siewu kategorii elitarny lub kwalifikowany materiału siewnego otrzymają dopłatę do 1 ha  powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych tym materiałem w wysokości:
  • 65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
  • 115 zł – w przypadku roślin strączkowych;
  • 350 zł – w przypadku ziemniaków.
Natomiast stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:
  • 78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych
  • 138 zł – w przypadku roślin strączkowych;
  • 420 zł – w przypadku ziemniaków.
Niestety z roku na rok stawki dopłat do materiału siewnego maleją, a ich wysokość nie jest adekwatna do poniesionych przez rolników kosztów jego zakupu.


Tagi:
źródło: