| Autor: mikolaj

Działania legislacyjne dotyczące PROW 2014-2020

Polska jest jednym z pierwszych państw członkowskich z już zatwierdzonym przez Komisję Europejską Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W nowej perspektywie na polską wieś, do rolników, producentów, samorządów lokalnych trafi ponad 42,4 mld euro.

Działania legislacyjne dotyczące PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Tak duże wsparcie będzie mogło być wykorzystane nie tylko w celu stabilizacji dochodów rolniczych, rozwoju i modernizacji gospodarstw, wsparcia form organizowania się producentów rolnych, tj. grup i organizacji producenckich, ale też na rozwój obszarów wiejskich, rolnictwa ekologicznego i działania rolno - środowiskowe. Aby jak najszybciej wdrożyć mechanizmy programu operacyjnego Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi przygotowało szereg aktów prawnych służących wykorzystaniu unijnych pieniędzy.

W dniu 5 lutego 2015 r. Sejm RP przyjął, przygotowany przez MRiRW, projekt ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Dwa dni później (07.02.2015 r.) projekt ustawy przyjął Senat RP.

Do ustawy zostanie wydane 19 aktów wykonawczych. Ukończony jest też projekt ustawy  wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich do polskiego systemu prawnego. Do ustawy zostanie wydane około 35 aktów wykonawczych. 27.01.2015 Rada Ministrów przyjęła i skierowała do prac Sejmu projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Zmianie ulegnie również ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Projekt ustawy o zmianie ustawy został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich w dn. 28.01.2015 i jest przygotowany do skierowania na Stały Komitet Rady Ministrów. Do ustawy zostanie dodane 14 aktów wykonawczych.


Tagi:
źródło: