| Autor: redakcja3

KRIR nt. płatności bezpośrednich za 2014 r. oraz przejściowego wsparcia krajowego

W związku z licznymi pytaniami gospodarzy Zarząd KRIR wystąpił w styczniu 2014 r. do resortu rolnictwa o przekazanie informacji na temat płatności bezpośrednich za rok 2014, rodzajów płatności uzupełniających jakie będą udzielane rolnikom w 2014 r., a także wysokości przejściowego wsparcia krajowego.

KRIR nt. płatności bezpośrednich za 2014 r. oraz przejściowego wsparcia krajowego
W odpowiedzi na to wystąpienie ministerstwo poinformowało, że przepisy rozporządzenia nr 1310/20131 umożliwiają stosowanie w ramach rozwiązań przejściowych, mających zastosowanie w odniesieniu do roku 2014, tych samych form pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, które były przyznawane za 2013 r.

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz zmieniająca ją ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r.2, dostosowująca przepisy krajowe do rozwiązań przejściowych określonych w rozporządzeniu nr 1310/2013, stanowią podstawy prawne dla stosowania w Polsce, w odniesieniu do roku 2014, następujących rodzajów płatności:
  • jednolita płatność obszarowa,
  • płatności oddzielne: płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność cukrowa,
  • wsparcie specjalne: płatność do krów, płatność do owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości,
  • przejściowe wsparcie krajowe: płatność niezwiązana do chmielu, płatność niezwiązana do skrobi ziemniaczanej, płatność niezwiązana do tytoniu.

Oznacza to, że za rok 2014 przyznawane będą te same rodzaje płatności, które stosowane były w odniesieniu do roku 2013, z wyjątkiem uzupełniającej płatności podstawowej (tzw. sektor I) oraz płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na pasze, uprawianych na trwałych użytkach zielonych.

Stosowanie płatności krajowych w sektorach chmielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu wynika z tego, że są to sektory szczególnie wrażliwe pod względem społecznym i gospodarczym. W przypadku pozostałych sektorów objętych dotychczas wsparciem krajowym, tj. w przypadku sektora I oraz sektora upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych, odstąpienie od stosowania wsparcia krajowego zostanie zrekompensowane wyższą stawką jednolitej płatności obszarowej, osiągniętą dzięki zasileniu pułapu krajowego przeznaczonego na wsparcie bezpośrednie środkami z II filara WPR.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!