Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN - kolejność przysługiwania pomocy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listy z kolejnością przysługiwania pomocy na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN. Nabór wniosków o przyznanie takiego wsparcia został przeprowadzony od 10 lutego do 10 marca 2016 r.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN - kolejność przysługiwania pomocy

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Agencja opublikowała dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN". Na jednej liście znajdują się rolnicy z województwa mazowieckiego, a na drugiej rolnicy z pozostałych województw.

Aktualizacja:

  1. Informacji o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w województwie mazowieckim - otwórz
  2. Informacji o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" łącznie w pozostałych województwach - otwórz

dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej jednak niż co 20 dni, i tylko w sytuacji, gdy dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie i z nowych danych wynikać będzie, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalono.

Ponadto na ww. listach oddzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 3 punkty.

W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 3 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane.Tagi:
źródło: