| Autor: redakcja1

Jest decyzja KE w sprawie pomocy dla producentów brokułów i kalafiorów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w czwartek 16 listopada 2023 r. Komisja Europejska wydała decyzję o zgodności ze wspólnym rynkiem programu pomocy dla producentów kalafiorów i brokułów, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Jest decyzja KE w sprawie pomocy dla producentów brokułów i kalafiorów
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował o udzielenie takiej pomocy 2 października 2023 r.  w związku z trudną sytuacją producentów brokułów i kalafiorów spowodowaną zakłóceniami rynku tych warzyw.
 
Pomoc dla producenta rolnego, któremu podmiot odmówił odbioru pełnej ilości zakontraktowanych produktów rolnych będzie wynosiła 1 250 zł na 1 ha uprawy kalafiorów lub brokułów. Do wyliczenia powierzchni uprawy przyjmuje się iloraz ilości nieodebranych kalafiorów i brokułów oraz średniego plonu, według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2021 r.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na podstawie wniosku tego producenta rolnego złożonego do 30 października 2023 r.
 


Tagi:
źródło: