| Autor: mikolaj

Ponad 30 tys. wniosków na "Modernizację"

Wszystko wskazuje na to, że w ostatnich dniach/godzinach trwania naboru na "Modernizację gospodarstw rolnych" rolnicy masowo składali wnioski o wsparcie. Jeszcze 4 maja liczba wniosków, które złożono w ARiMR wynosiła bowiem 16 tys., z kolei obecnie wzrosła ona do ponad 30 tys.

Ponad 30 tys. wniosków na

Modernizacja gospodarstw rolnych

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tegorocznym naborze na "Modernizację gospodarstw rolnych" wnioski o wsparcie złożyło 30 405 rolników. Ubiegają się oni o przyznanie wsparcia w wysokości 5,35 mld zł. Dane nie są jednak jeszcze ostateczne, gdyż Agencja dalej czek na wnioski wysłane za pośrednictwem poczty.

Przypomnijmy, iż nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 trwał przez niemal miesiąc, od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.

Wsparcie można było otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego i racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. zwiększenie liczby zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował służy ochronie środowiska naturalnego. W przypadku obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji na kolejność przysługiwania pomocy wpływ będą miały również punkty otrzymane w oparciu o określone w rozporządzaniu wykonawczym kryteria wojewódzkie. W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. W sumie będzie ich 22. Dla każdego z obszarów związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej (rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego) zostaną opublikowane po 2 listy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych województw łącznie), a dla obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji zostanie opublikowanych 16 list wojewódzkich.

Ponad 3,4 wniosków od młodych rolników

Dzień 29 kwietnia 2016 r. był ostatnim na złożenie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W tegorocznym naborze wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii złożyło w ARiMR 3 420 młodych rolników. W ciągu ostatnich dwóch dni liczba złożonych wniosków wzrosła zatem o kolejne 100 szt., a dane te nie są jeszcze ostateczne.

W ramach całego PROW 2014-2020 na wsparcie dla młodych rolników przeznaczono 718 mln euro.

* ostatnia aktualizacja - 16 maja 2016 r., godz. 10:45

 


Tagi:
źródło: